If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въздействие

Нарастващ брой изследвания показват въздействието на индивидуализираното обучение в Кан Академия върху резултатите от обучението.

Учебните резултати растат повече от обичайното

LBUSD

Учениците се представят по-добре от очакваното на определени от американските училищни райони цели.

В партньорство с училищните власти в Лонг Бийч, Южна Калифорния, 5348 ученици в прогимназията използват Кан Академия по математика за един учебен час седмично. Учениците, използвали Кан Академия, постигат допълнителни 22 точки (0,20 ES) по Скалата за по-интелигентна балансирана математическа оценка. Това е приблизително 2 пъти по-добър резултат при постигане на целта, поставена от училищния район, в сравнение с учениците, които не са използвали Кан Академия.

Пълно изследване
FSG

Учениците, покрили 60% или повече от математиката за техния клас в Кан Академия, постигнаха 1,8 пъти по-голям от очаквания ръст на частта по математика на популярния тест NWEA MAP Growth Assessment.

По време на учебната 2013-14 година в Айдахо е проведено пилотно обучение с Кан Академия, в което са участвали 173 учители и 10 500 ученици.

Пълно изследване
SRI International

Използването на Кан Академия има положителна връзка при постигане на по-добри от прогнозираните резултати на тестове, намаляване на тревожността спрямо математиката и повишаване на увереността в математическите способности.

През учебната 2012-2013 година изследователският институт SRI International проведе двугодишно проучване сред 20 общински, частни и чартърни училища и 70 учители и 2000 ученици.

Пълно изследване

“Харесва ми, че Кан Академия ми посочва грешките. Тя наистина ми помогна да вниквам в смисъла на думите и това вече е лесно за мен. Резултатите от предварителния изпит PSAT/NMSQT ме караха да се съмнявам в себе си, но моите учители ми показаха, че с помощта на Кан Академия мога да се справя. Без Кан Академия нямаше да имам възможност да се упражнявам за изпита SAT. Тя е божи дар!”

—Татяна, ученичка в гимназия Оук Ридж в Орландо, Флорида
Графика на уебсайта на Кан на лаптоп с книги и ябълка.

Учениците, които се подготвят с помощта на специалните упражнения за SAT, имат значително подобрение в резултатите си на изпита.

ПОДГОТОВКА ЗА SAT

30 точки увеличение, 1,5 пъти по-високи резултати на SAT

През 2017 година Кан Академия и Колидж борд, организаторът на изпита SAT, анализират промяната в резултатите на приблизително 250 000 ученици между предварителния изпит PSAT/NMSQT и официалния изпит SAT. Резултатите показват, че между 6 и 8 часа учене за SAT в Кан Академия е свързано със средно увеличение от 90 точки на SAT спрямо резултатите на предварителните изпити, в сравнение с увеличение от 60 точки за учениците, които не използват сайта.

Пълно изследване
Картинка с тест и химикал.

Кан Академия е водещият онлайн ресурс за обучение, който американските учители и ученици използват и на който имат доверие.

90%
от учителите и учениците, използвали Кан Академия, съобщават, че това е по-ефективен учебен ресурс от останалите онлайн ресурси с фокус учебните програми.
85%
от колежаните в първи и втори курс, които са използвали Кан Академия, казват, че това им е помогнало да се подготвят за колежа.
88%
от учителите имат доверие в Кан Академия.
Източник: ConStat U.S. проучване на потребителите на онлайн образование, проведено сред 1503 респонденти през 2018 г.

“Всеки път, когато нямах възможността да се обърна към родителите си за помощ с домашната ми работа, използвах видеоклиповете в Кан Академия за помощ. Кан Академия беше частният учител, който семейството ми не можеше да си позволи. Всеки път, когато исках да уча просто заради ученето, можех да избера от стотиците видеоклипове в Кан Академия.”

— ПЪРВО ПОКОЛЕНИЕ ВЪЗПИТАНИК НА СТАНФОРДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Колежаните, които използват Кан Академия, имат по-високи оценки по математика.

СЪВЕТ НА НОВА АНГЛИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Времето, прекарано в учене в Кан Академия, както и постигнато Майсторство на сайта, са положително свързани с повишени резултати на тестовете по алгебра на Accuplacer, както и с по-бързо преминаване на курса.

Съветът на Нова Англия за висше образование провежда двугодишно пилотно обучение с Кан Академия, в което участват 1226 ученици в курсове за развитие на математическите умения, в 12 обществени колежа в пет щата.

Пълно изследване

И добрите резултати не са само в САЩ.

Картинка на глобус и книги.
ЦИФРОВО

При интегрирането на Кан Академия в преподаването на математика в Ел Салвадор учениците показват по-голям напредък от средния за страната с 0,19 учебни години*.

Изследователи от Бернския университет и швейцарското сдружение с нестопанска цел Consciente се обединиха, за да оценят ефекта на Кан Академия в рандомизирано контролно проучване с около 3500 начални ученици и техните учители. Те постигат по-голям напредък от средния за страната с 0,19 учебни години, което означава, че в рамките на стандартната учебна година е преподаден целият материал от учебната програма за настоящата година и е започнат материал, който се покрива в следващата.

Пълно изследване
MANUAS

Използването на Кан Академия дава по-висок положителен ефект върху резултатите по математика в сравнение с контролните групи. Учениците, използващи Кан Академия, постигат средно увеличение от 10 процента по математика, два пъти повече от точките, получени при следване на традиционната учебна програма.

В Сакатепекес, Гватемала, независимата изследователска организация MANAUS проведе оценка на пилотната програма на фондация „Серхио Паис Андраде“ (Funsepa) от 2015 г. за използване на Кан Академия сред 206 учители и 2356 ученици.

Пълно изследване
ЦИФРОВО

При общото оценяване в края на учебната година петокласниците, които изучават математика при интегриране на Кан Академия, показват с 30% по-високи резултати от средните на техните връстници, които учат само по стандартната програма без интегриране на Кан Академия.

През учебната 2015 година проектът „Иновации в училищата“ на фондация Леман подкрепи прилагането на Кан Академия за един час седмично в 143 държавни училища в Бразилия.

Пълно изследване
ЦИФРОВО

Кан Академия подкрепя учениците по математика в Шри Ланка. Наблюдава се значително увеличение на резултата (0,20 ES) при стандартизирана оценка по математика.

Независими изследователи провеждат проучване сред 632 ученици от 9 клас в Шри Ланка. През учебната 2014 г. учениците използват видео уроци в Кан Академия като допълнение към часовете по математика.

Пълно изследване

Искаш ли помощта на Кан Академия за подобряване на резултатите на твоите ученици?

Регистрация на профил