Програмиране

Започни

Въведение в програмирането
Ако си нов/а, изгледай нашето встъпително видео и ще видиш кратко въведение в курса по програмиране. След това започвай да кодиш!
Започни да учиш