If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 2: Въведение в HTML/CSS: Създаване на уеб страници

За този раздел

Научи как да използваш HTML и CSS, за да създаваш уеб страници. HTML е маркиращ език, с който обграждаш съдържанието, за да кажеш на браузъра кое е заглавие, кое – списък, кое – таблица и т.н. CSS е език за описание на стилове, с който стилизираш страницата и караш браузъра да промени цвета, шрифта, оформлението и много други.

Научи как да използваш други редактори, за да разработваш свои уеб страници, и как да използваш инструментите за разработка на браузъра, за да дебъгваш уеб страниците си.
Научи се как да изполваш HTML span и div елементи със CSS свойства като position и float, за да променяш оформлението на своите уеб страници.
Научи по-сложни селектори – за използване на няколко класа, за комбиниране на елементи и класове, наследяващи селектори, групирани селектори и динамични псевдо класове.
Научи как да използваш вътрешни стилове и външни stylesheet файлове – още два начина да поставиш CSS на своята страница.