If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Обобщение: техники на модификация на DOM

Промяна на съществуващ елемент

Разгледахме различни начини, по които можеш да променяш аспекти на съществуващ елемент:

Промяна на атрибути

Можеш да промениш атрибута на елемент, като промениш свойството със същото име. Например за да промениш свойството src на елемента <img>:
imgEl.src = "http://www.dogs.com/dog.gif";
Също така можеш да използваш и метода setAttribute ето така:
imgEl.setAttribute("src", "http://www.dogs.com/dog.gif");
Ако искаш да премахнеш атрибут, трябва да го направиш с метода removeAttribute – например можеш да премахнеш атрибута disabled от бутона и по този начин да го активираш:
imgEl.removeAttribute("disabled");

Промяна на стилове

Можеш да променяш стиловете точно както променяш атрибутите, като достъпиш свойството style на елемента и зададеш съответното свойство. Например, за да промениш цвета:
headingEl.style.color = "hotpink";
Не забравяй да използваш "camelCase" нотация за имена на CSS свойства от няколко думи, тъй като тирето не е валидно в имената на свойствата в JS:
headingEl.style.backgroundColor = "salmon";

Промяна на имената на класове

За да добавиш клас към елемент, можеш да зададеш свойството className:
mainEl.className = "warning";
Това ще замени всички съществуващи класове, така че трябва да направиш следното, ако искаш просто го добавиш към списъка на класовете:
mainEl.className += " warning";
В по-новите браузъри можеш да използваш функционалността classList:
mainEl.classList.add("warning");

Промяна на вътрешния HTML / текст

За да заместиш напълно съдържанието на един елемент с произволен стринг с HTML, използвай свойството innerHTML:
mainEl.innerHTML = "котките са <strong>страшно сладки</strong>";
Ако не се налага да подаваш HTML тагове, по-добре е вместо това да използваш textContent:
mainEl.textContent = "котките са страшно сладки";
Като цяло, трябва да внимаваш, когато използваш някое от тези две свойства, защото те ще премахнат слушателите за събития (за които ще учим в следващия урок).

Създаване на елементи от нулата

Има цял набор от функции, които можеш да използваш за създаване на изцяло нови елементи и за добавянето им към страницата.
За да създадеш нов елемент, използвай метода със съвсем подходящото име createElement:
var imgEl = document.createElement("img");
За да го добавиш към страницата, извикай appendChild върху целевия родителски елемент:
document.body.appendChild(imgEl);
По същия начин можеш да използваш и insertBefore, replaceChild, removeChild и insertAdjacentHTML.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.