If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Създаване на 3D форми

Елементарна форма, с която можем да започнем работа, е кубът. Въпреки че един тетраедър има по-малко страни, те не са ортогонални, което прави нещата по-сложни. Нека да започнем, като направим куб с размери 200 x 200 x 200 пиксела, центриран в началото (0, 0, 0).
Ще започнем не с действителна рисунка на нещо, а с масиви от числа, които описват нашата фигура в 3D форма – по-конкретно, масиви, които описват нашите nodes(възли) и edges(ръбове).

Nodes – Възли

Започваме с дефиниране на масив от възли, където всеки възел е масив от три цифри – x, y и z координатите на този възел:
var node0 = [-100, -100, -100];
var node1 = [-100, -100, 100];
var node2 = [-100, 100, -100];
var node3 = [-100, 100, 100];
var node4 = [ 100, -100, -100];
var node5 = [ 100, -100, 100];
var node6 = [ 100, 100, -100];
var node7 = [ 100, 100, 100];
var nodes = [node0, node1, node2, node3, node4, node5, node6, node7];
Както може би забелязваш, всички възли представляват 8 начина на подреждане на положителни или отрицателни числа 100.
Можеш да видиш възлите на куб с размери 2 x 2 x 2, центрирани в началото на координатната система във визуализацията по-долу. Завърти с мишката:

Edges – Граници

После определяме масив от ръбове, където всеки ръб представлява масив от две числа. Например edge0 дефинира ръб между node0 и node1. Започваме да броим от 0, тъй като масивите се индексират с начало нула (За да получим стойността на първия връх, пишем nodes[0]).
var edge0 = [0, 1];
var edge1 = [1, 3];
var edge2 = [3, 2];
var edge3 = [2, 0];
var edge4 = [4, 5];
var edge5 = [5, 7];
var edge6 = [7, 6];
var edge7 = [6, 4];
var edge8 = [0, 4];
var edge9 = [1, 5];
var edge10 = [2, 6];
var edge11 = [3, 7];
var edges = [edge0, edge1, edge2, edge3, edge4, edge5, edge6, edge7, edge8, edge9, edge10, edge11];
Сложната част е да се обединят десните краища. Ето визуализация на краищата, които свързваме, за да получим куб:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.