Основно съдържание

JS за напреднали: Компютърни симулации на физични явления

След като приключи с Въведение в JS, можеш да минеш през този курс, за да се научиш как да комбинираш JS, ProcessingJS и математически понятия, за да симулираш физически явления в своите програми. Този курс е базиран на книгата "Природата на кода" от Даниел Шифман (natureofcode.com).