If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Сочейки към движение.

Нека се върнем на един от първите ни примери, този с обекта Mover, който се ускорява към мишката.
Може би забелязваш, че повечето фигури, които рисуваме, са окръжности. Това е удобно по ред причини, една от които е, че не трябва да взимаме предвид ротацията. Ако завъртиш един кръг, той ще изглежда по съвсем същия начин. Идва обаче време в живота на всеки програмист, който се занимава с движения, когато трябва да нарисува нещо на екрана, което сочи към посоката на движението. Може би рисуваш мравка, или кола, или космически кораб. А когато казваме, че "сочи към посока на движението", имаме предвид "завърта се според вектора на скоростта". Скоростта е вектор с х и y компоненти, но за да въртим в ProcessingJS, ни трябва ъгъл. Нека отново да начертаем нашата тригонометрична диаграма с обект вектор на скоростта:
Добре. Ние знаем, че определението за тангенс е:
тангенс(ъгъл)=скоростyскоростx
Проблемът с горното е, че знаем скоростта, но не знаем ъгъла. Трябва да намерим ъгъла. Тук на помощ ни идва една специална функция, позната като обратен тангенс, наричена още аркустангенс или tan-1. (Има и обратен синус и обратен косинус.)
Ако тангенсът на някаква стойност "а" е равен на стойност "b", тогава и обратния тангенс от "b" е равен на "а" . Наример:
акотангенс(a)=b
тогаваa=аркустангенс(b)
Виждаш ли по какъв начин стават обратни стойностите? Това ни позволява да намерим ъгъла по-горе :
акотангенс(ъгъл)=скоростy/скоростx
тогаваъгъл=аркустангенс(скоростy/скоростx)
След като имаме формулата, да видим къде трябва да я поставим във функцията display() на нашия движещ се обект. Забележи, че в ProcessingJS функцията за аркус тангенс се нарича atan(). JavaScript също има функция Math.atan() (както и всички основни тригонометрични функции), но ние ще използваме функциите, които идват от ProcessingJS.
Mover.prototype.display = function () {
 var angle = atan(this.velocity.y / this.velocity.x);

 stroke(0, 0, 0);
 fill(127, 127, 127);
 pushMatrix();
 rectMode(CENTER);
 translate(this.position.x, this.position.y);
 rotate(angle);
 rect(0, 0, 30, 10);
 popMatrix();
};
Горният код е доста близо и почти работи. Но все още имаме един голям проблем. Да речем, че по-долу имаме изобразени два вектора на скоростта.
Макар че изглеждат подобни, двата вектора сочат в съвсем различни посоки – в противоположни посоки, всъщност! Обаче ако приложим нашата формула, за да получим ъгъла на всеки вектор...
V1 ⇒ ъгъл = atan(3/-4) = atan(-0,75) = -0,644 радиана = -57 градуса
V2 ⇒ ъгъл = atan(-3/4) = atan(-0,75) = -0,644 радиана = -57 градуса
…получаваме един и същи ъгъл за всеки вектор. Това не може да е правилно и за двата; векторите сочат в различни посоки! В компютърната графика това е доста често срещан проблем. Вместо да използваме функцията atan() заедно с купчина условни твърдения, за да вземем предвид положителните/отрицателните случаи, в ProcessingJS (както и в JavaScript и в почти всички програмни среди) има една приятна функция, наречена atan2(), която го прави вместо нас.
Mover.prototype.display = function () {
 var angle = atan2(this.velocity.y, this.velocity.x);

 stroke(0, 0, 0);
 fill(127, 127, 127);
 pushMatrix();
 rectMode(CENTER);
 translate(this.position.x, this.position.y);
 rotate(angle);
 rect(0, 0, 30, 10);
 popMatrix();
};
За да опростим нещата още повече, обектът PVector предоставя функция, наречена heading(), която извиква atan2() вместо нас, за да можем да получим ъгъл на двуизмерна посока в радиани за всеки PVector.
Ето как изглежда програмата ни с всички неща. Премести мишката върху екрана, за да видиш как се върти!

Курсът "Компютърни симулации на физични явления" е производeн на "Природата на кода" от Даниел Шифман, използвана от Creative Commons Attribution-NonCommercial 3,0 Unported License.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.