If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор: Масиви

Това е преглед на всичко, което научихме в този урок за масиви.
Когато създаваме програми, често се налага да запазваме списъци от променливи, а в JavaScript можем да го направим като използваме променлива, наречена масив.
За да направим масив, декларираме променлива, както обикновено, но след това обграждаме списъка си от стойности с квадратни скоби "[ ]" и разделяме всяка стойност със запетая:
var xPositions = [33, 72, 64];
В JavaScript можем да съхраняваме всякакъв вид стойност в масив – не само числа. Ето пример за това как съхраняваме списък от низове:
var myFriends = ['Уинстън', 'Човечето О, не', 'Джон', 'София'];
Често искаме да покажем дължината на масив или да направим нещо, зависещо от дължината на масива. За наш късмет всеки масив има свойството length, което ни дава текущата му дължина:
text(myFriends.length, 200, 200); // Изписва "4"
Когато искаме да достъпим до определена стойност в масив, я достъпваме чрез нейния "индекс" в масива, който представлява нейната позиция. Първият индекс в един масив е 0, затова, ако искаме да достъпим първия елемент в масив, даваме името на променливата, след това квадратни скоби с 0 в тях.
text(myFriends[0], 200, 0); // Изписва "Winston"
Вторият елемент е с индекс 1, третият е с индекс 2 и четвъртият е с индекс 3.
text(myFriends[1], 200, 100); // Показва "Човечето О, не"
text(myFriends[2], 200, 200); // Показва "Джон"
text(myFriends[3], 200, 300); // Показва "София"
Базираното на нулата индексиране е един от най-объркващите аспекти на масивите за нови програмисти, така че имай го наум, когато започнеш да учиш масиви, и накрая ще свикнеш с него!
Често искаме да извършим действие върху всеки елемент от масива, като например командата text(), която използвахме в примера по-горе, за да покажем имената. Вместо да пишем този код отново и отново, по-добре е да използваме цикъл, за да минем през всеки от елементите на масива и да направим нещо с всеки елемент от цикъла. Трябва да започнем от индекс 0 и да продължим до края на масива, като всеки път добавяме 1 към индекса. Ето как може да стане това :
for (var i = 0; i < myFriends.length; i++) {
   text(myFriends[i], 200, (i+1)*100);
}
Забележи, че поставихме i в квадратни скоби, защото това е текущият индекс за всяка итерация на цикъла.
Масиви могат да бъдат променени по много начини. За начало, можем да променим някаква стойност в тях:
myFriends[1] = "TheErrorBuddy";
Можем също да добавим изцяло нови стойности към тях с помощта на метода push(), като му подадем новата стойност:
myFriends.push("Хопър");
След изпълнението на този ред код, дължината на масива ще се промени, за да отрази новата дължина, и крайният индекс на масива ще бъде 4 вместо 3.
Ако искаш пълен списък с нещата, които можеш да правиш с масиви в JavaScript, виж тази препратка. Но не се притеснявай – всичко в този преглед ще научиш по-нататък!

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.