If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Използване на математически изрази в JS

В езика JavaScript (и в повечето езици за програмиране), можем да използваме математически оператори, за да смятаме числа и да създаваме изрази.
Вече си сме виждали примери за събиране в JS с оператора +. Можеш да използваш и - за изваждане, * за умножение, / за деление и % за деление с остатък. Ето пример за тези неща в действие:
var x = 10;
var a = x + 5; // добавя 5, резултатът е 15
var b = x - 5; // изважда 5, резултатът е 5
var c = x * 2; // умножава по 2, резултатът е 20
var d = x / 4; // дели на 4, резултатът е 2.5
var e = x % 3; // дели на 3 и връща остатък, резултатът е 1
Когато използваш няколко математически оператора в един израз, компютърът следва "ред на действията", за да е сигурен, че винаги изчислява резултата правилно. Този ред е същият, за който вероятно знаеш от часовете по математика, и често се среща с означението "PEMDAS" (от англ. - скоби, степени, умножение, деление, събиране, изваждане). Можеш да научиш повече за реда на действията в Кан Академия.
Например в този код първо ще се изчислят двата израза в скобите, след това резултатите им ще се умножат и накрая към резултата ще се добави 100.
  var x = 10;
  var a = (x + 10) * (x / 2) + 100;
Точно както в математическите изрази, скобите ти трябват само ако редът на изпълнение на изразите е различен от този, който се определя от реда на операциите. Иначе можеш да ги пропуснеш.
След това ще разгледаме пример, в който има по-сложни изрази с променливи и математичекси оператори. Ако искаш, можеш първо да си поиграеш с тези математически изрази, за да е сигурно, че знаеш в какъв ред ги изпълнява компютърът.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

  • Аватар blobby green style за потребителя roskovenev
    какво означава този символ : *
    (1 глас)
    Аватар Default Khan Academy avatar за потребителя
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.