If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Използване на променливи изрази

Задача

Тази програма рисува правоъгълник въз основа на две променливи w (за широчината) и h (за височината):
var w = 10;
var h = 50;
rect(200, 200, w, h);
Да речем, че искаме h да зависи от w, така че когато променим стойността на w, стойността на h също да се променя пропорционално, така че h винаги да е 5 пъти по-голяма от w. Какъв израз трябва да запазим в h?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?