If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор: Променливи

Ето какво научихме в урока за променливи:
Променливата е начин за съхранение на стойности. За да използваме променлива, трябва първо да я декларираме – за да може програмата да знае за тази променлива – и след това да ѝ зададем стойност – за да знае програмата каква стойност се съхранява в променливата.
Ето как бихме обявили променлива, наречена"xPos":
var xPos;
Сега можем да зададем на xPos стойност 10:
xPos = 10;
Ако искаме – а ние често искаме! – можем да декларираме и зададем стойност в едно твърдение:
var xPos = 10;
Ако, по някаква причина, по-късно искаме да променим стойността на променливата, можем да ѝ зададем нова стойност:
var xPos = 10;
// малко по-късно ...
xPos = 20;
Скоро ще разберем защо повторното задаване може да бъде полезно, когато искаме да анимираме нашите картинки.
Как да изберем имена за нашите променливи? Имената на променливите в JavaScript следват следните правила:
  • Имената на променливите могат да започват с букви или символите $ или _. Те могат да съдържат само букви, числа, $ и _. Не могат да започват с число. "myVariable", "leaf_1" и "$money3" са все примери за валидни имена на променливи.
  • В имената на променливите има значение дали използваме главни или малки букви, което означава, че "xPos" е различно от "xpos", затова се увери, че използваш правилните имена.
  • Имената на променливите не могат да се повтарят с имената на съществуващи променливи, а в ProcessingJS има много такива. Ако видиш да се появява грешка като "Read only!" (Само четене!), опитай да промениш името на своята променлива.
  • Имената на променливите трябва да са ясни и да носят значение; например вместо "ts" използвай "toothSize".
  • Имената на променливите трябва да използват "camel case" за повече от една дума, например "toothSize" вместо "toothsize" или "tooth_size".
Ще използваме променливите много, когато се учим на анимация в следващия урок, затова, ако не разбираш нещо за тях, задай въпроса си сега.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.