If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Използване на променливи

Задача

В следващия код дефинираме променлива и чертаем три фигури – правоъгълник и две елипси:
var xPos = 55;
rect(10, 20, 30, 40);
ellipse(xPos, 20, 15, 30);
ellipse(xPos, 10, 20, 30);
На каква позиция x са начертани елипсите?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
Заседна ли?
Заседна ли?