Основно съдържание

Компютърни науки

Започни от основните неща
Научи основните неща, като започнеш с Въведение в алгоритмите.
Започни

Започни
Въведение в алгоритмите

Какво са алгоритмите и защо трябва да ни интересуват? Ще започнем с преглед на алгоритмите и след това ще обсъдим две игри, за които можеш да използваш алгоритъм, за да решиш по-ефективно – играта за познаване на число и играта за намиране на път.
Започни да учиш