Компютърни науки

Започни от основите
Научи основите, като започнеш с Въведение в алгоритмите
Да започваме

Започни

Въведение в алгоритмите
Какво са алгоритмите и защо трябва да ни интересуват? Ще започнем с преглед на алгоритмите и след това ще обсъдим две игри, за които можеш да използваш алгоритъм, за да реши по-ефективно - играта за познаване на число и играта за намиране на път.
Започни да учиш