If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Шифри срещу кодове

За начало трябва да сме сигурни, че разбираме разликата между шифър и код. Всъщност те предизвиквам да зададеш този въпрос на някого. Докато го направиш, ще изчакам и ще се възхищавам на тази шифровъчна машина на Лоренц...
Почудиха ли се за отговора? За повечето хора това е все едно да ги попиташ каква е разликата между смесване и разбъркване. Труден въпрос. За наш късмет, имаме видео Морзов код, което представя идеята за codebook (кодова книга)—гледай го! Във видеото е показано как операторите на телеграфи могат да пестят време, като превръщат цели изречения в по-кратки думи.
В случая думата "accountant" е код за "Come at once. Do not delay." ("Ела веднага. Не отлагай") Кодът е свързване на някаква смислена единица – като дума, изречение или фраза – с нещо друго – обикновено по-кратка група символи. Например можем да направим код, в който думата "apple" (ябълка) е записана като 67. Като цяло кодовете спестяват време, а когато изпращаме съобщения по света, времето е пари.
Кодовата книга е списък от тези връзки. Такива книги има отдавна от началото на писмеността. Запомни, че кодът изисква кодова книга.
Добре, тогава какво са шифрите?
Най-важното е, че шифрите не включват значение. Те са механични операции, познати като алгоритми, които се прилагат върху отделни букви или малки групи от тях. Например в Цезаровия шифър видяхме как всяка буква от азбуката се превръща в друга буква. Например A→D, B→E и C→F, според някакво изместване, в този случай четири. Този вид шифър е познат като шифър с отместване.
Демонстрация на работата на шифъра с помощта на интерактивен инструмент:
В този случай не ни трябва кодова книга. Вместо това следваме поредица от инструкции, познати още като алгоритъм, където преместваме всяка буква с някакъв брой позиции. Алгоритъмът изисква някаква споделена информация, позната като ключ. В горния пример, в който A→D, ключът е четири. Този споделен ключ се изисква от двете страни, за да кодират съобщения: HELLO → KHOOR, както и да декодират съобщения: KHOOR→HELLO.
Да се върнем на въпроса: Каква е разликата между код и шифър? Кодовете се отнасят към семантичното значение, докато шифрите оперират със синтаксиса, символите. Кодът се запазва в кодова книга, докато шифрите превръщат отделните символи един в друг според някакъв алгоритъм.
В следващото упражнение ще разгледаме механизмите на изпълнение на Цезаровия шифър.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.