Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Шифър с изместване

Модулна математика и шифри с отместване

Цезаровият шифър е вид шифър с отместване. Тези шифри работят, като използват оператора за деление с остатък, за да криптират и декриптират съобщения. Цезаровият шифър има ключ К, който е цяло число между 0 и 25. Споделяме този ключ само с тези, които искаме да видят нашето съобщение.

Как да криптираме:

За всяка буква в съобщението М:
1. Превръщаме буквата в числото, което съответства на поредния ѝ номер в азбуката, като започваме от 0. Ще наричаме това число Х.
 (A=0, B=1, C=2, ..., Y=24, Z=25)
2. Изчисляваме: Y = (X + K) mod 26
3. Превръщаме числото Y в буква, която отговаря на неговия ред в азбуката, като започваме от 0.
(A=0, B=1, C=2, ...,Y=24, Z=25)
Например: С нашия приятел сме се разбрали да използваме Цезаров шифър с ключ K=19 за нашето съобщение.
Криптираме съобщението "KHAN" по следния начин:​
След прилагането на Цезаровия шифър с ключ K=19 нашето съобщение "KHAN" се превръща в криптирания текст "DATG".
Така даваме на приятеля си съобщението "DATG".

Как да декриптираме:

За всяка буква в шифрованото съобщение С:
1. Превърщаме буквата в число, което отговаря на реда и в азбуката, като започнем от 0, и наричаме това число Y.
(A=0, B=1, C=2, ..., Y=24, Z=25)
2. Изчисляваме: X= (Y - K) mod 26
3. Превръщаме числото X в буква, която отговаря на мястото в азбуката, като започнем от 0.
(A=0, B=1, C=2, ..., Y=24, Z=25)
Нашият приятел дектиптира съобщението, като използва ключа К=19 по следния начин:
Така след декриптиране на съобщението с Цезаров шифър с ключ K=19 нашият приятел получава от криптирания текст "DATG" съобщението "KHAN".

Защо Шифърът с отместване не е сигурен?

Шифърът трябва да попречи на атаки с цел откриване на съдържанието на съобщението, в които атакуващите имат копие от криптирания текст, но не разполагат с ключа. Тъй като имаме само 26 възможности за ключ, някой може лесно да опита всичките 26 ключа, един по един, докато не открие съобщението. Този вид атаки се наричат brute force атака (атака на грубата сила).

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.