Зареждане

Видео транскрипция

Първият шифър, добил популярност, е субституционният шифър, използван от Юлий Цезар около 58 г. пр. Хр. Сега се нарича "шифърът на Цезар". Цезар сменял мястото на всяка буква във военните си заповеди, за да ги накара да изглеждат безсмислени, ако попаднат в ръцете на врага. Представи си, че Алис и Боб са решили да общуват чрез шифъра на Цезар. Първо, те ще трябва предварително да се договорят за отместване, например с 3, така че, за да зашифрова своето съобщение, Алис ще трябва да премести всяка буква с 3 позиции в първоначалното си съобщение, така че А да стане Г, Б да стане Д, В да стане Е и така нататък. Така нечетимо или закодирано, съобщението е изпратено на Боб по открит канал. Тогава Боб просто премества всяка буква с 3 позиции назад, за да прочете първоначалното съобщение. Звучи невероятно, но този прост шифър е бил използван от военоначалници в продължение на стотици години след Цезар. [Филм за Цезар]: "Воювал съм и съм побеждавал. Но все още не съм успял да подчиня човешкия дух, който е несломим." Обаче, една ключалка е само толкова силна, колкото е най-слабата ѝ точка. Разбивач на ключалки ще търси за механични дефекти – или ако не намери такива, ще опита да извлече информация – за да изведе правилната комбинация. Процесите по разбиване на ключалка и този за разбиване на код са много сходни. Слабото място на шифъра на Цезар било публикувано 800 години по-късно от арабски математик на име "Ал-Кинди". Той разбил шифъра на Цезар, като използвал указание, основано на важно свойство на езика, на който е написано едно съобщение. Ако прегледаш текст от произволна книга и преброиш честотата на срещане на всяка буква, ще откриеш умерена последователност. Например тук виждаш честотите на срещане на буквите в английския. Можеш да ги приемеш като пръстовите отпечатъци на английския език. Ние оставяме такива отпечатъци, когато комуникираме, без да го осъзнаваме. Това указание е един от най-ценните инструменти за една кодоразбивачка. За да разбие кода тя ще преброи честотите на срещане на всяка буква в криптирания текст и ще провери с колко се измества отпечатъкът. Например, ако Е е най-често срещаната буква в кодираното съобщение, а не И, тогава изместването е най-вероятно три. По този начин може да се обърне изместването и да се разкрие съобщението. Това се нарича "честотен анализ". И бил тежък удар по сигурността на шифъра на Цезар.