Зареждане

Видео транскрипция

Представи си двама души, които пазят важна тайна, но трябва да се разделят. Това изисква от тях да могат да споделят тайно информация от разстояние. Междувременно, подслушвач на име Ева също иска тази информация и има способността да подслушва съобщенията им. Алис решава да контактува чрез писма, написани в някакъв таен код. Да направим следната полезна аналогия. Първо, Алис заключва съобщението си в кутия, като използва ключалка, чиято комбинация знаят само тя и Боб. Това е познато като "криптиране". След това, тя изпраща заключеното съобщение на Боб. Когато Боб получава кутията, той я отваря с кода, за който предварително са се уговорили. Това се нарича "декриптиране". За криптография става дума, когато изоставим физическите ключалки и ги заменим с шифри. Приеми ги за виртуални ключалки. Шифърът позволява на Алис и Боб да разбъркват и подреждат съобщенията си, така че да изглеждат безсмислени, ако Ева ги подслуша или прочете. Криптографията съществува от хиляди години. Тя е решавала изходите на войни и се намира в центъра на световната комуникационна мрежа днес. Пленителната история на криптографията изисква от нас да разберем две много древни идеи свързани с теорията на числата и теорията на вероятностите.