If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Сравнение по модул

Тъждествен модул

Може да видиш израз като:
AB(mod C)
Това означава, че A е тъждествено на B разделено модулно на C.
Ще обсъдим значението на тъждествен модул, като направим един експеримент с обикновения оператор за модулно делене.
Да си представим, че пресмятаме стойността на mod 5 за всички цели числа:
Да речем, че сме означили 5 сектора 0, 1, 2, 3, 4. Тогава поставяме всяко от тези цели числа в един сектор, който отговаря на стойността на числото mod 5.
Мисли за тези сектори като за кутии, които съдържат числа. Например 26 ще отиде в сектора с означение 1, защото 26 mod 5=1.
По-горе е дадена фигура, която показва някои цели числа, които можем да намерим във всеки от секторите.
Ще бъде полезно да имаме начин да изразим числата, които принадлежат към един и същи сектор. (Забележи, че в горния пример 26 е в същия сектор като 1, 6, 11, 16, 21).
Често срещан начин за изразяване на две стойности, които са в един и същи сектор, е да кажем, че са в един и същи еквивалентен клас.
Това се изразява математически за mod C като: AB (mod C)
Горният израз се произнася като A е тъждествено равно на B modulo C.
Да погледнем израза по-отблизо:
  1. е символ за тъждественост, което означава, че стойностите A и B са в един и същи еквивалентен клас.
  2. (mod C) ни казва каква операция сме приложили върху A и B.
  3. когато имаме тези двете, наричаме “тъждествено на modulo C.
Например 2611 (mod 5)
26 mod 5=1 значи е в еквивалентния клас за 1,
11 mod 5=1 значи също е в еквивалентния клас за 1.
Забележи, че това се различава от A mod C: 2611 mod 5.

Вникване в тъждествения модул

Можем да разберем по-добре значението на тъждествения модул, като направим същия експеримент с положително число C.
Първо ще отбележим C сектора 0,1,2,,C2,C1.
След това ще поставим всяко от целите числа в този сектор, който има стойност, равна на числото mod C.
По-долу е дадена фигура, която показва стойности, които можем да намерим във всеки от секторите.
Ако погледнем в кутията, означена с 0, ще намерим:
,3C,2C,C,0,C,2C,3C,
Ако погледнем в кутията, означена с 1, ще намерим:
,13C,12C,1C,1,1+C,1+2C,1+3C,
Ако погледнем в кутията, означена с 2, ще намерим:
,23C,22C,2C,2,2+C,2+2C,2+3C,
Ако погледнем в кутията, означена с С1, ще намерим:
,2C1,C1,1,C1,2C1,3C1,4C1
От този експеримент можем да направим едно ключово наблюдение:
Стойностите във всеки от секторите са равни на означението на сектора плюс или минус някаквъв множител на C.
Това означава, че разликата между всеки две стойности в един сектор е някакъв множител на C.
Това наблюдение ни помага да разберем еквивалентните твърдения и след това еквивалентните класове.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.