If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Алгоритъм на Евклид

Припомни си, че най-големият общ делител (НОД) на две цели числа А и В е най-голямото цяло число, което е делител едновременно на А и на В.
Алгоритъмът на Евклид е метод за бързо намиране на НОД на две цели числа.

Алгоритъмът

Алгоритъмът на Евклид за намиране на НОД(A,B) е следният:
 • Ако A = 0, то НОД(A,B)=B, тъй като НОД(0,B)=B, и можем да спрем дотук.  
 • Ако B = 0, то НОД(A,B)=A, тъй като НОД(A,0)=A, и можем да спрем дотук.  
 • Запиши А като частно с остатък (A = B⋅Q + R)
 • Намери НОД(B,R), като използваш алгоритъма на Евклид при условие, че НОД(A,B) = НОД(B,R)

Пример:

Намери НОД на 270 и 192
 • A=270, B=192
 • A ≠0
 • B ≠0
 • Използвай дълго деление, за да получиш 270/192 = 1 с остатък 78. Можем да го запишем така: 270 = 192 * 1 +78
 • Намери НОД(192,78), при условие, че НОД(270,192)=НОД(192,78)
A=192, B=78
 • A ≠0
 • B ≠0
 • Използвай дълго деление, за да намериш 192/78 = 2 с остатък 36. Можем да го запишем така:
 • 192 = 78 * 2 + 36
 • Намери НОД(78,36), при условие, че НОД(192,78)=НОД(78,36)
A=78, B=36
 • A ≠0
 • B ≠0
 • Използвай дълго деление, за да намериш, че 78/36 = 2 с остатък 6. Можем да го запишем така:
 • 78 = 36 * 2 + 6
 • Намери НОД(36,6), при условие, че НОД(78,36)=НОД(36,6)
A=36, B=6
 • A ≠0
 • B ≠0
 • Използвай дълго деление, за да намериш, че 36/6 = 6 с остатък 0. Можем да го запишем така:
 • 36 = 6 * 6 + 0
 • Намери НОД(6,0), при условие, че НОД(36,6)=НОД(6,0)
A=6, B=0
 • A ≠0
 • B =0, GCD(6,0)=6
Показахме, че:
НОД(270,192) = НОД(192,78) = НОД(78,36) = НОД(36,6) = НОД(6,0) = 6
НОД(270,192) = 6

Обяснение на алгоритъма на Евклид

Ако разгледаме алгоритъма на Евклид, ще видим, че в него се използват следните свойства:
 • НОД(A,0) = A
 • НОД(0,B) = B
 • Ако A = B⋅Q + R и B≠0, то НОД(A,B) = НОД(B,R), където Q е цяло число, а R е цяло число между 0 и B-1
Първите две свойства ни позволяват да намерим НОД, ако някое от числата е равно на 0. Третото свойство ни позволява да вземем по-голяма и по-трудна за решаване задача и да я редуцираме до по-малка и по-лесна за решаване задача.
Алгоритъмът на Евклид използва тези две свойства, за да редуцира бързо задачата на все по-лесни и по-лесни задачи, като използва третото свойство, докато не я реши лесно с първите две свойства.
Можем да разберем как действат тези свойства, като ги докажем.
Можем да докажем, че НОД(A,0)=A така:
 • Най-голямото цяло число, което дели без остатък А е числото А.
 • Всички цели числа делят 0 без остатък, тъй като за всяко цяло число С можем да запишем C ⋅ 0 = 0. Така можем да стигнем до заключението, че А дели 0 без остатък.
 • Най-голямото число, което дели А и 0 е А.
Доказателството за НОД(0,B)=B е подобно. (Същото доказателство, но заменяме А с В).
За да докажем, че НОД(A,B)=НОД(B,R), първо трябва да покажем, че НОД(A,B)=НОД(B,A-B).
Да приемем, че имаме 3 цели числа A,B и C, за които A-B=C.
Доказателство, че НОД(A,B) дели без остатък C
По определение НОД(A,B) дели без остатък А. В резултат на това А трябва да е множител на НОД(A,B). Т.е. X⋅НОД(A,B)=A, където Х е цяло число.
По определение НОД(A,B) дели без остатък В. В резултат на това В трябва да е множител на НОД(A,B). Т.е. Y⋅НОД(A,B)=B, където Y е цяло число.
A-B=C ни дава:
 • X⋅НОД(A,B) - Y⋅НОД(A,B) = C
 • (X - Y)⋅НОД(A,B) = C
Така виждаме, че НОД(A,B) дели без остатък C.
В лявата част на фигурата по-долу е показана илюстрация на това доказателство:
Доказателство, че НОД(B,C) дели A без остатък
По определение НОД(B,C) дели B без остатък. В резултат на това В трябва да е множител на НОД(B,C). Т.е. M⋅НОД(B,C)=B, където М е цяло число.
По определение НОД(B,C) дели С без остатък. В резултат на това С трябва да е множител на НОД(B,C). Т.е. N⋅НОД(B,C)=C, където N е цяло число.
A-B=C ни дава:
 • B+C=A
 • M⋅НОД(B,C) + N⋅НОД(B,C) = A
 • (M + N)⋅НОД(B,C) = A
Виждаме, че НОД(B,C) дели A без остатък.
На фигурата по-долу е показана илюстрация на това доказателство:
Доказателство, че НОД(A,B)=НОД(A,A-B)
 • По определение НОД(A,B) дели B без остатък.
 • Доказахме, че НОД(A,B) дели C без остатък.
 • Тъй като НОД(A,B) дели В и С без остатък, то е общ делител на В и С.
НОД(A,B) трябва да е по-малко или равно на НОД(B,C), тъй като НОД(B,C) е "най-големият" общ делител на В и С.
 • По определение НОД(B,C) дели В без остатък.
 • Доказахме, че НОД(B,C) дели А без остатък.
 • Тъй като НОД(B,C) дели А и В без остатък, то е общ делител на А и В.
НОД(B,C) трябва да е по-малко или равно на НОД(A,B), защото НОД(A,B) е "най-големият" общ делител на А и В.
При условие, че НОД(A,B)≤НОД(B,C) и НОД(B,C)≤НОД(A,B), можем да направим заключението, че:
НОД(A,B)=НОД(B,C)
Което е еквивалентно на:
НОД(A,B)=НОД(B,A-B)
В дясната част на фигурата по-долу е дадена илюстрация на това доказателство.
Доказателство за НОД(A,B) = НОД(B,R)
Доказахме, че НОД(A,B)=НОД(B,A-B)
Редът нянам значение, затова можем да кажем НОД(A,B)=НОД(A-B,B)
Можем да приложим няколко пъти НОД(A,B)=НОД(A-B,B) и ще получим:
НОД(A,B)=НОД(A-B,B)=НОД(A-2B,B)=НОД(A-3B,B)=...=НОД(A-Q⋅B,B)
Но A= B⋅Q + R, така че  A-Q⋅B=R
Следователно НОД(A,B)=НОД(R,B)
Редът няма значение, така че:
НОД(A,B)=НОД(B,R)

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.