Основно съдържание

Въведение в интернет

Блаодарение на партньорите ни от Code.org можеш да научиш как работи интернет – всичко от WiFi и IP адреси до киберсигурност и престъпления.

Интернет е част от почти всичко, което правим в своето ежедневие. Но знаеш ли как работи? WiFi, IP адреси, HTML, онлайн сигурност: има толкова много важни неща, за които повечето от нас нямат възможността да научат. В 6 кратки въведителни видеа ще добиеш представа за фундаментални понятия от жичките до уеб сайтовете, представени от гост-лектори, сред които и самия "баща на интернет" Винт Серф, основателят на Tumblr Дейвид Карп, създатели от екипите на Google, Spotify, XBox, Symantec и много други.