If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Съхранение на текст в двоичен вид

Задача

В края на 80-те години на XX век е създадена кодовата таблица ISO-8859-7, за да могат да се кодират гръцки текстови файлове. Кодовата таблица е базирана на ASCII стандарта, но включва кодове за буквите от гръцката азбука.
Тази таблица показва кодовете за първите 10 букви:
ДвоичноСимвол
start text, 1110, end text, start text, 0, end text, start text, 0, end text, start text, 0, end text, start text, 1, end textα
start text, 1110, end text, start text, 0, end text, start text, 0, end text, start text, 10, end textβ
start text, 1110, end text, start text, 0, end text, start text, 0, end text, start text, 11, end textγ
start text, 1110, end text, start text, 0, end text, start text, 10, end text, start text, 0, end textδ
start text, 1110, end text, start text, 0, end text, start text, 101, end textε
start text, 1110, end text, start text, 0, end text, start text, 110, end textζ
start text, 1110, end text, start text, 0, end text, start text, 111, end textη
start text, 1110, end text, start text, 1, end text, start text, 0, end text, start text, 0, end text, start text, 0, end textθ
start text, 1110, end text, start text, 1, end text, start text, 0, end text, start text, 0, end text, start text, 1, end textι
start text, 1110, end text, start text, 1, end text, start text, 0, end text, start text, 10, end textκ
Какво е кодирането на гръцката дума "και" според ISO-8859-7?
Забележи, че гръцкият език се пише от ляво надясно, като българския.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?