If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Йерархия на IP адресите

Интернет протоколът (IP) описва използването на IP адреси за идентификация на устройства, които са свързани чрез интернет. IP адресите имат йерархия, която улеснява преноса на данни в интернет.
Много от схемите на адресиране са йерархични. Нека разгледаме следния американски телефонен номер:
start text, plus, 1, space, left parenthesis, 541, right parenthesis, space, 754, negative, 3010, end text
Можем да го разделим на 4 части:
start text, plus, 1, end text5417543010
Код на странатаКод на населеното мястоЛокален кодКонкретен телефонен номер
Йерархията дава възможност на телефонната система ефективно да изпраща обаждания до правилните линии.

Йерархия на IPv4 адресите

IPv4 и IPv6 адресите са йерархични. За улеснение нека да разгледаме йерархията на IP v4 адресите.
Нека разгледаме следния IP адрес:
start text, 24, point, 147, point, 242, point, 217, end text
Първата група от битове определя мрежата, а последните битове определят отделния възел в мрежата.
IP адресът може да се раздели на 2 части:
start text, 24, point, 147, end textstart text, 242, point, 217, end text
Comcast мрежаДомашен компютър
Първите два октета (16 бита) идентифицират мрежата, която се администрира от Comcast (интернет доставчик). Последните два октета (последните 16 бита) идентифицират домашен компютър в мрежата на Comcast.
Илюстрация на пространството на IP адрес. Множество мрежи са показани и над тях са разположени различни низове, съставени от два октета. Мрежата "24.147" е оградена. Множество компютри в тази мрежа са показани чрез различни низове, съставени от два октета. Компютърът "242.217" е с изпъкнали цветове.
IP адрес определя мрежа и възел в тази мрежа.
Ако последните два октета бяха различни, то и IP адресът щеше да определя различен компютър от мрежата на Comcast. Ако първите два октета бяха различни, то IP адресът би могъл да принадлежи на напълно различен мрежови администратор.
Интернет протоколът използва тази йерархична схема за адресация, за да улесни преноса на съобщения от източник до местоназначение. Щом съобщението стигне до мрежата, мрежови маршрутизатор се грижи за изпращането му до определения възел в мрежата. Следващият урок за маршрутизиране разглежда по-подробно как точно работи това.

Подмрежи

Мрежовите администратори могат допълнително да разделят IP адресите на подмрежи колкото е необходимо.
Нека започнем със следния IP адрес:
start text, 141, point, 213, point, 127, point, 13, end text
Той може да бъде разделен на 3 части:
141, point, 21312713
Мрежа на МУМедицински факултетЛабораторен компютър
Първите два октета определят цялата мрежа на Мичиганския университет (МУ), третият октет определя мрежата на медицинския отдел на университета и четвъртият октет определя конкретен компютър в мрежата на отдела.
Добавянето на още нива на йерархията за адресиране може да подобри ефективността на маршрутизацията в мрежата.
Провери наученото
Съобразено с разделението по-горе, кой от тези IP адреси определя компютърни устройства в мрежата на медицинския отдел на Мичиганския университет?
Избери един отговор:

Разделяне на октети

В действителност IP адресите често се разделят по средата на октетите.
За да разбереш как точно се случва това, нека разгледаме предишния IP адрес в двоичен формат:
14121312713
start text, 10001101, end textstart text, 11010101, end textstart text, 01111111, end textstart text, 00001101, end text
Заедно това образува тези 32 бита:
start text, 10001101110101010111111100001101, end text
Първите 16 бита могат да изпращат до мрежата на Мичиганския университет, следващите 2 бита до конкретен факултет и последните 14 бита до отделни компютри.
10001101110101010111111100001101
Мрежа на МУМедицински факултетЛабораторен компютър
Тази йерархия дава възможността на МУ да обособява до 2, squared (4) факултета и 2, start superscript, 14, end superscript (16, comma, 384) компютъра във всеки факултет.
Разделянето на октетите може да изглежда объркващо в началото, но за компютрите това няма значение, тъй като те съхраняват IP адресите в двоичен вид така или иначе.
Както вече видяхме, възможността за създаване на йерархични нива във всяка част на IP адреса дава по-голяма гъвкавост в размера на всяко ниво от йерархията.
Провери наученото
  • Електричен ток
Ако мрежата на университета използва 3 бита за определяне на мрежата на факултет, колко различни факултета могат да се разграничат?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text


🙋🏽🙋🏻‍♀️🙋🏿‍♂️Имаш въпроси по тази тема? Ще се радваме да отговорим — само ни попитай, като използваш полето за въпроси по-долу!

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.