If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Компютърни мрежи

Интернет е най-голямата компютърна мрежа в света. Нека обясним това определение в дълбочина:
Компютърна мрежа е всяка група от свързани помежду си изчислителни устройства, които могат да изпращат или получават данни. Не само компютрите са изчислителни устрйства — такова може да е всяко устройство, което може да изпълнява програма, като например таблет, телефон или умен сензор.

Изграждане на мрежа

Най-простата компютърна мрежа се състои от две устройства:
Диаграма на най-простата компютърна мрежа. Показани са два компютъра и линия, която ги свързва.
На една такава мрежа ѝ е нужно да се тревожи само за няколко неща, например как да свърже физически двете устройства и как да изпрати данни през физическата връзка във формат, който и двете могат да разберат.
Нека добавим още едно устройство:
Диаграма на проста компютърна мрежа. Показани са три компютъра и линия, която преминава от един компютър към следващия.
Вече има допълнителна сложност. Как всяко устройство разбира дали входящите данни са предназначени за него или за съседното устройство? Тази проста мрежа ще има нужда от схема за адресиране.
Нека преминем към шест устройства. Има много начини, по които можем да свържем шест устройства заедно в компютърна мрежа:
Диаграма от 5 различни мрежови топологии за мрежи, всяка от които има 6 изчислителни устройства.
  • Топологията пръстен изглежда като кръг от свързани устройства, в който всяко устройство е свързано две съседни устройства (по едно от двете страни).
  • Топологията решетка изглежда като кръг, в който има свързващи линии, които показват, че всяко устройство е свързано с всяко друго устройство.
  • Топологията звезда има устройство в центъра и връзка между това централно устройство и другите пет устройства.
  • Топологията линейна шина показва централна линия с връзки, които излизат от линията към всяко устройство. Нито едно устройство не е свързано директно към друго устройство, а всички те са свързани чрез централната линия.
  • Топологията дърво започва с едно устройство в горната част, което се разклонява, за да се свърже с още две устройства. Лявото дъщерно устройство се разклонява, за да се свърже с още две устройства, докато дясното дъщерно устройство има само един клон, който го свързва с дъщерно устройство. Дървото има три слоя.
Горният ред показва топологиите от тип пръстен, решетка и звезда. Долният ред показва топологиите от тип линейна шина и дърво.
Всеки от тези начини на свързване представлява различна мрежова топология, а всяка топология има своите предимства и недостатъци.
Представи си пътуването на пакет от данни през една от тези по-големи мрежи. Какъв път ще поеме? Когато има множество пътища, как да разбере кой път е най-добър?
Когато мрежите станат по-големи, тогава и стратегиите за маршрутизиране стават по-важни. Няма голяма разлика между две спирки и три спирки в една пътека, но има голяма разлика между 20 спирки и 300 спирки.

Типове мрежи

Използваме различни термини за обозначаване на мрежите въз основа на техния размер и характеристики. Нека разгледаме някои от тях тук.
Най-често срещаният тип мрежа е Local area network (Локалната мрежа (LAN)), това е мрежа, която покрива ограничена площ, като например къща или училище.
Диаграма на локална мрежа. Пет различни компютъра са свързани чрез топология линейна шина.
Локална мрежа, която е свързана чрез топология разпределена шина. Устройствата са свързани с межов кабел.
Най-големият тип мрежа е Wide Area Network (Глобална мрежа (WAN)), това е мрежа, която се простира върху голяма географска област и се състои от много, много локални мрежи. Често мрежите в глобална мрежа могат да бъдат свързани само чрез наемане на телекомуникационни линии от различни компании, тъй като нито една компания не притежава цялата инфраструктура в широката географска област.
Диаграма на една глобална мрежа. Три локални мрежи в различни части на Австралия са свързани в топология пръстен.
Глобална мрежа, която покрива държавата Австралия и свързва три локални мрежи с връзки за дълги разстояния.
Друг тип мрежа е Data Center Network (Мрежата за центрове за данни (DCN)), това е мрежа, която се използва в центрове за данни, където данните трябва да се обменят с много малко забавяне.
Провери наученото
На базата на тези описания, какъв тип мрежа е интернет?
Избери един отговор:

Мрежови протоколи

Винаги когато изчислителните устройства са свързани заедно в мрежа, те имат нужда от протоколи, за да комуникират помежду си.
Ако устройствата искат да комуникират посредством интернет, те трябва да използват мрежовите протоколи на интернет. Има много мрежи, които не са свързани с интернет, но които също използват интернет протоколи, защото са добре проектирани за работа в мрежа.
Въпреки това има мрежи, които използват други протоколи, които са по-подходящи за тяхната задача. Мрежите на центрове за данни често избират да използват мрежови протоколи, които се възползват от изключително тясно свързаната архитектура на центъра за данни. Това позволява на центровете за данни да изпълняват по-ефективно интензивни алгоритми, като например обучение на мрежа за дълбоко обучение.
Докато задълбочаваме в тази материя, ще се съсредоточим конкретно върху интернет протоколите, които захранват повечето компютърни мрежи. В бъдеще мрежите могат да използват протоколи, които още дори не са изобретени. За щастие, концепциите, които са залегнали в основата на интернет протоколите, са от значение за всички мрежови системи.

🙋🏽🙋🏻‍♀️🙋🏿‍♂️Имаш въпроси по тази тема? Ще се радваме да отговорим — само ни попитай, като използваш полето за въпроси по-долу!

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.