If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разделянето на дигиталната употреба

Дигиталното разделение е нещо повече от това да имаш достъп до интернет връзка и компютър; става дума и за това колко добре можеш да използваш тези инструменти.
Изследователите откриват големи разлики в това колко ефективно различните групи хора могат да използват дигиталните технологии. Тези разлики често се наричат разделение на дигиталното използване.

Дигитална грамотност

Основната дигитална грамотност включва способността за използване на входни и изходни устройства (като мишка, клавиатура или сензорен екран), разбиране на структурата на дигиталната среда (какво означават файлове, папки, ленти за превъртане, линкове, менюта и бутони) и възможността за взаимодействие с дигитална информация (да знаеш как да записваш, изтриваш, отваряш или избираш).
Ето мини въпросник, за да тестваш основната си дигитална грамотност:
Компютърни клавиатури
 • Електричен ток
На клавиатурата на компютъра по-долу са маркирани 4 клавиша.
Когато щракнеш върху всеки от клавишите, какво ще направи компютърът?
Щракни върху всяка точка от изображението, за да избереш отговор.

🔍 Иска ти се да попълниш по-изчерпателен въпросник? Можеш да попълниш по-дълги оценъчни въпросници, ако потърсиш в мрежата digital literacy assessment или „оценка на дигитална грамотност“.
Изследване от 2012 г. оценява основните умения за дигитална грамотност на възрастните в САЩ с помощта на подобен тест. start superscript, 1, end superscript
Разгледай резултатите по възрастова група:
Диаграма на дигиталната грамотност по възрастови групи: 8% не са дигитално грамотни във възрастовия диапазон от 16- до 24-годишна възраст, 11% не са дигитално грамотни във възрастовия диапазон от 25- до 34-годишна възраст, 14% не са дигитално грамотни във възрастовия диапазон от 35- до 44-годишна възраст, 20% не са дигитално грамотни във възрастовия диапазон 45- до 54-годишна възраст, 28% не са дигитално грамотни във възрастовия диапазон 55- до 65-годишна възраст.
Изследването установи значителни разлики в дигиталната грамотност в различните възрастови групи и също така установи разлики между образователните нива, месторождението, етническата принадлежност, заетостта и нивото на умения за професия.
Основните умения за дигитална грамотност са чудесно начало, но може да не са достатъчни за пълноценно използване на дигиталните ресурси. Изследователите проучват програма, която преподава основите за работа с компютър на участниците, и стигат до заключението:
" . . . бъдещото прилагане на програмата "Компютри за семейства" трябва да включва не само начално компютърно обучение, но също така и продължителни и прогресивни обучения, които ще подобрят наборите от умения на участниците. Например тези, които се интересуват от работа в офис среда, биха могли да се възползват много от курсове по писане на клавиатура, както и от научаването на софтуер като Microsoft Office." squared
Дигиталната грамотност е спектър. След като някой може да навигира в компютър, може също . . .
 • да навигира в мрежата?
 • да изпраща и да получава имейли?
 • да използва приложение за текстообработка?
 • да използва приложение за електронни таблици?
 • да търси и да кандидатства за работа?
 • да използва социалните медии безопасно?
 • да търси информация по различни теми онлайн?
🤔 Възможно ли е да си "100%" дигитално грамотен? Какво мислиш, че ще означава "дигитална грамотност" след 100 години?

Увеличаване на дигиталната грамотност

Много усилия за преодоляване на дигиталното разделение включват също обучение за дигитална грамотност и има специфични инициативи, които са посветени изцяло на обучението на хората как да използват ефективно компютрите.
Един пример е SFConnected, спонсорирана от правителството програма в Сан Франциско, която свързва възрастните граждани с безплатни класове по дигитална грамотност на множество езици, специално с фокус върху използването на онлайн инструменти за намаляване на социалната изолация.
Ето какво казва един мъж след участие в програмата:
“Няма да повярвате каква свобода почувствах - белезниците паднаха! Компютърът намалява разстоянието: можеш да посещаваш хора, без да притежаваш кола.” cubed

Ефективно използване на технологиите в класната стая

И в училищата има дигитално разделение. Въпреки че два класа могат да имат един и същ компютърен хардуер и скорост на достъп до интернет, единият клас може да съобщи, че технологията е спомогнала за обучението при тях, докато другият може да съобщи обратното.
Как дигиталните технологии могат да бъдат от полза за обучението в класната стая?
 • като предлагат индивидуални инструкции (различни материали за всеки ученик въз основа на неговите/нейните силни и слаби страни)
 • като осигуряват начин за наблюдение на напредъка на учениците на учителите и родителите
 • като отварят портал за огромен набор от знания относно изследователски проекти
 • като дават на учениците повече
  начини за взаимодействие със съдържанието
Как дигиталните технологии могат да пречат на обучението в класната стая?
 • като предоставят на учениците лесен начин да се разсейват (със социални медии, приложения за забавление и комуникация)
 • като използват ценното време в класната стая за отстраняване на технически проблеми
 • като отнемат от времето за други форми на обучение, които може да са по-полезни от преподаването, подпомагано от компютъра
 • като вземат от финансирането от други области, които могат да подобрят изживяването в класната стая, като например допълнителен помощник на учител
Кое е това нещо, което определя дали технологията носи ползи или вреди? Стотици научни изследвания са се опитвали да разберат това.
Едно проучване разглежда калифорнийските училища, които са получили средства за подобряване на тяхната интернет свързаност. Изследователите откриват увеличение на степента на свързаност в тези училища, но без ефект върху резултатите от тестовете или академичните резултати. Друго проучване на училища в Португалия установява отрицателни ефекти върху обучението при училища, които са по-близо до доставчика на широколентов достъп (и вероятно имат по-бърза скорости на интернет). start superscript, 4, end superscript
Изследователите се интересуват и от ефектите от програмите за лаптопи, като инициативата за лаптоп Мейн (Maine Learning Technology Initiative (MLTI)), която дава лаптоп на всички седмокласнци и осмокласници. Резултатите от стандартизираните тестове на тези ученици не се увеличават, но резултатите от писането им изглежда, че се подобряват. Подобно проучване на програма за лаптоп в Перу не открива ефект върху математическите или езиковите умения, но открива известно подобрение в когнитивните умения. start superscript, 4, end superscript
Компютрите, свързани с интернет, могат да се използват по много начини, разбира се. Най-добрият тест за дигиталните технологии е дали една класна стая, която използва софтуер, който е специално проектиран за подобряване на ученето, наистина подобрява ученето.
Едно проучване през 2009 г. оценява 10 инструмента за четене и математика във всички училищни етапи (начално училище, прогимназия и гимназия) и установява положителен ефект само при един инструмент за четене. Въпреки това друго проучване от 2009 г. установява положителни ефекти в градските райони, които използват софтуер за алгебра, особено в по-големите класове. start superscript, 4, end superscript
Проучванията в развиващите се страни откриват по-големи положителни ефекти от компютърно подпомогнато обучение. Едно проучване от 2010 г. на ученици, които използват персонализиран софтуер за обучение в еквадорските училища, установява положителна тенденция в техните резултати по математика, а проучване от 2014 г. в китайски училища, които използват компютърни игри, базирани на математика, също установява, че резултатите на учениците по математика са се подобрили. start superscript, 4, end superscript
Все още едва започваме да разбираме как дигиталните технологии могат да подобрят обучението в класната стая, но очевидно е възможно. Надяваме се, че в бъдеще всички класни стаи ще знаят как да използват ефективно компютрите и интернет.
🤔 Ако си ученик, коя е любимата ти употреба на дигиталните технологии в час? Имало ли е моменти, в които технологиите в класната стая не са били благоприятни за ученето?

Разделението в дигиталното участие

Компютрите, които са свързани с интернет, не са само устройства за консумиране на съдържание, те са и устройства за създаване на съдържание. Всъщност мрежата демонстрира дигиталното творчество на милиони създатели. Но кои са тези създатели? Когато се задълбаем в статистическите данни, откриваме разделение на участието: разлики между това кой консумира дигитално съдържание и кой всъщност го произвежда.
OpenStreetMap е краудсорсинг инициатива за създаване на карта на целия свят, която може да се използва безплатно и да се актуализира от всеки. На теория участниците биха могли да отразяват разнообразието на общото интернет население.
След като се регистрираш, можеш да редактираш картата, като използваш безплатен онлайн интерфейс, не е необходимо изтегляне:
Екранна снимка на интерфейса на OpenStreetMap за редактиране на функционалност.
Интерфейсът на OpenStreetMaps за редактиране на функционалност на картата.
Но изследователите откриват различия в това кой редактира картата и кои части на света привличат вниманието на редакторите.
Проучване от 2019 г. установява, че редакциите не са равномерно разпределени географски по пол.start superscript, 5, end superscript Всички окръзи в САЩ са редактирани от поне един мъж "старши редактор", а само част от окръзите са редактирани от една от жените старши редактори:
Карта на САЩ, разделена на окръзи, които са оцветени в зависимост от това дали жена старши редактор е направила редакция в този окръг в OpenStreetMap. Повечето окръзи в Средния запад не са оцветени, което показва, че няма принос от старши редактори, които да са жени.
Окръзите, които са показани в червено, са тези, които са имали поне една редакция от жена старши редактор. Неоцветените окръзи може да са били редактирани от жени, които не са старши редактори, или такива, които не са се идентифицирали като жени.
Изследователите също така установяват, че само 5% от редакторите като цяло са жени, статистика, която корелира с други проучвания на OpenStreetMap. start superscript, 5, end superscript
Друго проучване изследва разликите между градското и селското съдържание в OpenStreetMap. То измерва качеството на съдържанието, като преброява допълнителните тагове за всяка характеристика (напр. „магистрала=жилищна“, „максимална скорост=50“) и установява, че „съдържанието, което е създадено от градски партньори, изглежда е със значително и съществено по-високо качество от селското съдържание." Проучването открива подобна разлика в качеството между статиите в Wikipedia, които описват градските и селските райони. start superscript, 6, end superscript
🤔 Защо може да има разлики между приноса въз основа на пола или мястото, където живеят хората? Ако ти беше изследовател, как би изследвал факторите зад разликите?

Намаляване на разликата в участието

Как може един онлайн съвместен проект като OSM да внесе повече разнообразие, така че всяка част от света да бъде картографирана с постоянно висок стандарт?
GeoChicas е група, която активно се опитва да открие какво спира жените от участие, както и да увеличи техния принос. Нейните членове организират обучения, посещават конференции и работят по специални проекти като Las Calles de Las Mujeres.
Снимка на група от шестнадесет жени, които носят конферентни ленти/баджове на State Of The Map.
Членове на GeoChicas присъстват на State Of The Map Latam 2016. Източник на изображението: OSM Latam, Flickr.
Missing Maps е проект, който се фокусира върху картографирането на най-уязвимите райони на света в OpenStreetMap, така че хуманитарните агенции да могат да използват картите, за да помагат по време на кризисни ситуации.
Екранна снимка на карта на Мозамбик с 13 цветни маркера. Цветът на всеки маркер показва дали приоритетът е "спешен" "висок" "среден" или "нисък".
Маркерите показват хуманитарни проекти за картографиране на липсващи карти с различни нива на спешност. Източник на изображението: HOTOSM
Организацията насърчава мапатоните, в които голям брой хора могат да работят по проект по едно и също време. Мапатоните също могат да доведат нови хора в общността, тъй като предлагат обучение и приветлива социална среда.
Снимка на човек, който щастливо редактира карта, заобиколен от други двама души на лаптопи на заден план.
Участници в мапатон в Лондон. Източник на изображението: Missing Maps, Flickr
Съдържание, което е създадено чрез онлайн краудсорсинг, обикновено е в голяма степен зависимо от средата и културните особености на участниците. Когато се наблюдава предимно участие, ограничено по някакъв признак, то съдържанието, което се създава, няма как да отразява многообразието в мрежата.
🤔 Участваш ли в някакви онлайн общности? Дори кратка публикация в социалните мрежи в подкрепа на любимия ти политик е форма на дигитално участие. Има ли групи хора, които участват по-малко в това онлайн място? Как биха могли да бъдат намалени разликите в участието?

🙋🏽🙋🏻‍♀️🙋🏿‍♂️Имаш ли въпроси по тази тема? С радост ще ти отговорим—просто задай въпроса си по-долу!

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.