If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Икономика и финанси

AP®︎ Микроикономика

Микроикономиката изучава как отделните икономически субекти вземат своите решения. Обяснява как търсенето и предлагането определят цените, как компаниите възприемат конкуренцията и др. Ще се спрем на основните теми по микроикономиката в обучението на колежанско ниво.