If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:3:10

Видео транскрипция

В буквален превод "дефлация" означава понижение на цените или общо спадане на нивото на цените за дадени стоки и услуги. Може да разгледаме термина и по различен начин. Щом инфлацията е повишение на цените, можем да наричаме дефлацията "негативна инфлация". Да си представим, че сме хората от Статистическата служба и се опитваме да изчислим индекса на потребителските цени (ИПЦ). В една точка, нека я наречем първа, имаме ИПЦ за градските потребители. Това е точката, която се среща най-често. В нея имаме кошница с потреби. Ще има разходи за жилище– нека го напиша по-ясно – тази кошница съдържа разходи за жилище. Ще има и транспорт. Гориво. Може да има и разходи за културни развлечения или каквото и да е друго. Тази кошница в първа точка, това е опростен вариант, струва на потребителя средно 100 долара. Сега отиваме към втора точка, където виждаме същата кошница със стоки и услуги. Може да променим някои неща, възможно е някои продукти да са остарели и да трябва да ги подменим, или ще има промени заради напредъка на технологиите. Всичко това е обект на обсъждания как точно да се актуализира кошницата. Но с това, като приемем, че всичко останало е равно, тази същата кошница сега струва 98 долара. Цялата стойност на тези стоки и услуги за този среден потребител е спаднала с 2 долара. Можем да кажем, че наблюдаваме негативна инфлация от 2%, което е друг начин да кажем, че наблюдаваме дефлация. Дефлацията не е нещо нормално, особено за растяща икономика, каквато е и сегашната, но все пак се случва. В частност Япония е най-скорошният и най-известен случай на дефлация. Основната причина икономистите да не харесват дефлацията, или може би трябва трябва да кажа, причината централните банки да не я харесват, е, че става по-трудно да се контролира икономиката или да се подхранва икономиката само с лихвени проценти, или всъщност просто само с печатане на пари. Ще се задълбоча в темата в някои от следващите видеа. Нещо, което искам да поясня, е, че въпреки че дефлацията не е често срещана в глобалната икономика, тя се случва доста често в дадени сектори. Най-често срещана е в технологичния сектор, по-специално при хардуера. На всеки се е случвало да купи лаптоп – сега го купуваш за 1000 долара и след 6 месеца ще видиш същия модел за 500 долара. Това е така, защото скоростта на технологичните иновации е толкова голяма, че могат да произведат същото количество памет и процесорна мощност за много по-евтино към момента. Или за същата сума пари можеш да получиш много повече памет и обработваща мощност, и всичко останало. Това явление можеш да видиш при лаптопите, при големите телевизори, мобилните телефони и др. "Образование без раници" с подкрепата на Deloitte.
AP® е регистрирана търговска марка на College Board, които не са прегледали този ресурс.