If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Касова отчетност

Лесен пример за касова отчетност. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

За да видим разликите между отчитане на касова основа и на начислена основа, ще разгледаме един пример, като първо ще използвам отчитане на касова основа, а после ще използвам и отчитане на начислена основа. Първо да обясня каква е ситуацията – отчитане на касова основа имаме тогава, когато получим пари от клиент и считаме това за приход, а когато харчим пари в брой считаме това за разход. Този вид счетоводство се използва предимно от малки компании, а по-големите корпорации използват метода на отчитане на начислена основа, защото той по-добре свързва действителните приходи и разходи с всеки изминал период. Да разгледаме този пример с отчитане на приходите и разходите на касова основа. Тук ще предположим, че започваш без никакви пари. През първия месец извършваш услуга със себестойност 100 долара, а клиентът ти плаща 200 долара за тази услуга. Може би тези 200 долара да са били платени предварително, така че да имаш пари в наличност, за да купиш необходимите материали. Така получаваш приход от 200 долара. Това е отчитане на касова основа. Харчиш 100 долара от тях за необходими материали или може би си наел/а някой да ти помогне; плащаш заплата и на себе си. Така ако си взел/а 200 долара и използваш 100 от тях, ще имаш чиста печалба – ще използвам зелено за печалбата – печалбата ще бъде – това не е зелено – печалбата е 100 долара. Ако си започнал/а без никакви налични средства, парите в края на периода, в края на първия месец ще имаш 100 долара. Нека видим втория месец. Този път услугата ти струва 200 долара, но се разбирате с клиента ти, че той ще ти заплати 400 долара следващия месец. Така че този месец ще трябва да използваме 200 долара. Може би взимаш пари от банката. Нека кажем – не трябваше да пиша това със знак минус – няма да използвам отрицателни числа за това, което плащаме, а ще го записвам в червено. Ще похарчиш 200 долара, но не получаваш никакви приходи, защото отчитаме само реално платените суми. Клиентът не ти плаща този месец. Ще ти плати 400 долара следващия месец. Така че нямаш приходи за този период. Изглежда, че нямаш никакви приходи, а само 200 долара разходи. Печалбата ти в края на месеца всъщност ще е загуба от 200 долара. Когато погледнеш колко пари имаш в наличност – имал/а си 100 долара в началото на месеца, използва 200 от тях и сега имаш кредит, който трябва да върнеш. Дължиш 100 долара. Месец 2: получаваш 400 долара от клиента от предходния месец, също така имаш 200 долара, платени предварително за услуга, която ще извършиш следващия месец, така че не си извършил/а услуга този месец, но имаш доста пари в наличност. Имаш 400 долара от предния клиент и 200 долара от клиента, на когото ще извършиш услуга следващия месец. Така имаш 600 долара приходи при касовото отчитане. Нямаш никакви разходи този месец. Така имаш 600 долара печалба и парите ти в наличност са с 600 долара повече. Така в края на месеца имаш 500 долара. Месец 4: извършваш услугата на клиента от предходния месец, което ти струва 100 долара. Отново трябва да похарчиш – ще сменя цвета – трябва да похарчиш 100 долара в четвърти месец, за да извършиш услугата. Но нямаш никакви приходи този месец. Изглежда, че в крайна сметка имаш загуба от 100 долара. Наличните пари ще спаднат до 400 долара. Това е методът на отчитане на касова основа. Този метод се използва от доста малки компании. Но, както виждаш, този метод създава проблем. Изглежда, че печалбите са нестабилни в крайна сметка. Понякога печелим, понякога губим. Понякога печелим, понякога губим, а реално бизнесът ни е по-стабилен, отколкото изглежда.