If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Амортизация на камион

Осчетоводяването на амортизацията на камиона разпределя разходите за него през годините на използването му. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В последното видео имахме ситуация, в която трябваше да закупуваме камион всеки 3 години, защото толкова издържат, и първоначално само осчетоводявахме разхода за камиона. Това са 60 000 долара на всеки 3 години, но това повлия доста странно върху оперативната ни печалба. В годините, когато купувахме камион, изглеждаше, че бизнесът ни не върви, а в останалите изглеждаше много добре, въпреки че бизнесът беше много постоянен. Това, за което споменахме в последното видео беше, че може би можем да направим нещо, наречено "капитализиране" на разхода. Можем да капитализираме камиона. Вместо просто да казваме, че камионът е разход, можем да кажем, че закупуваме актив, който е от полза отвъд времето, за което осчетоводяваме разхода. Нека да направим счетоводен баланс тук в началото на първата година. Това е нашият счетоводен баланс в началото на първата година. Като капитализираме камиона, ние казваме, че ще похарчим 60 000 долара. Да кажем, че започваме с парични средства от 60 000 долара, които използваме, за да купим камион. Така че в баланса ни има само един актив, наречен "камион". Нека го направя така. В категорията активи (asset) имаме камион и казваме, че когато е чисто нов, той струва 60 000 долара. Нямаме задължения, така че тук слагаме 0 и така нашият капитал, капиталът на нашите акционери, става 60 000 минус 0, което е 60 000. Компанията ни е оценена на 60 000 долара в нашето счетоводство. Начинът, по който осчетоводяваме камиона, който е в употреба 3 години, е да кажем: "Вижте, този актив има полезно действие от 3 години. Нека просто разпределим тези 60 000 долара по равно в тези 3 години." С други думи нека кажем, че камионът ни струва по 20 000 долара на година. Или казано по друг начин, ние отчитаме амортизацията на камиона като разход. "Амортизация на камиона." Вместо камион (truck ) ще го нарека амортизация на камиона (truck depreciation). Можеш да гледаш на това като на начин за разпределяне на цената на камиона във времето. През първата година камионът ще има амортизация от 20 000. Казваме, че една трета от стойността му е използвана, или че струва с 20 000 долара по-малко сега, в края на годината, отколкото в нейното начало. През втората година – 20 000. През третата година – още 20 000. Така разпределихме 60 000 за периода на работния живот на камиона. Резултатът е, че оперативната ни печалба става постоянна, каквато би трябвало да бъде, защото имаме много постоянен бизнес. 100 минус 50 минус 20. Правим 30 в първата година, 30 – във втората, 30 – в третата и така нататък. Всички тези стават 20 и понеже имаме толкова постоянен бизнес, правим по 30 000 долара до края. Как влияе амортизацията на счетоводния ни баланс? В началото на първата година имахме камион на стойност 60 000 долара. Ако прескочиш до края на първата година, или до началото на втората, ще видиш, че тъй като направихме амортизация на камиона, в счетоводния ни баланс взехме 20 000 долара като разход за амортизацията, стойността на камиона в рамките на годината ще се промени от 60 000 на 40 000. В края на втората година, ако прескочим още една година, стойността, която осчетоводяваме за камиона, ще падне на 20 000. В края на третата година ще падне на 0. Тогава купуваме друг камион като стойността му става отново 60 000 и така нататък. Хубавото е, че това прави разходите много постоянни и реално по-консистентни с това, което всъщност се случва с бизнеса ни.