If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Амортизация в паричните потоци

Амортизация в паричните потоци. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Нека видим дали можем да разберем по-добре как всъщност би изглеждал отчетът на паричните потоци за моя опростен пример със спедиторския камион. Казвам, че е опростен, защото отчетът на доходите за всеки период е доста опростен. Реално не показвам всички разходи или всички детайли, които в действителност би имало за една спедиторска компания, а се фокусирам само върху счетоводството. Да кажем, че в началото на фискалната година, когато стартирах компанията, имах 60 000 долара. Знаем, че в примера използвахме тези 60 000 долара, за да закупим камион на тази стойност. В отчета за паричните потоци отразяваш това, като казваш "Похарчих 60 000 долара като капиталови разходи", което понякога е "имоти и съоръжения (оборудване)". Така че всъщност слагаш тези 60 000 долара тук – в капиталови разходи. Надявам се, че това скоро ще се изясни. Помни, отчетът на паричните потоци е начин за съгласуване на печалбата с началните и финалните парични средства. Нека помислим малко по този въпрос. Печалбата ни – ако просто вземем стойността, която имаме тук – за първия период е 30 000 долара. Приемаме, че нищо съмнително не се случва със задълженията и вземанията. Не се променят в рамките на годината. Но имаме амортизация и в това видео ще разгледаме как се отразява амортизацията на отчета за паричните потоци. Първо просто ще запиша стойността. Имаме тази стойност на амортизация. Това е амортизацията на камиона. Не просто разхода за камиона, а разпределената цена за период от 3 години. 20 000 долара годишно за 3 години (работният живот на камиона). Така амортизацията за всеки от тези периоди е на стойност 20 000 долара. И това, което ще ти покажа тук, е как да разбереш колко са паричните средства от дейността, или колко точно се изкарва от нея. Искаме да добавим обратно амортизацията към печалбата, така че паричните средства от дейността ще станат 50 000 долара. Може да не ти изглежда очевидно, но искам да помислиш върху това. Тези 20 000 долара, които показваме като разход във всеки един период, и най-вече когато разглеждаме втория и третия период, всъщност не са похарчени през втората и третата година. Просто показваме част от разходите за предишни години. Никакви парични средства не са похарчени. Така че за тези периоди разходът за амортизация трябва да бъде добавен обратно към оперативната печалба, за да се установят паричните средства от дейността. И може да кажеш "Чакай! Нали похарчихме тези 60 000 долара през първата година?" И това попада тук, под капиталови разходи. Тези пари не дойдоха от дейността, от самия бизнес, това е просто инвестиция. И така всичко излиза точно, защото виждаме, че сме получили 50 000 долара като парични средства от дейността и това е логично, защото приходът ни беше 100 000 долара. Само трудът, цената на труда (заплатите), беше 50 000 долара. Така че това прави печалба от 50 000 долара. Това не е паричен разход – от дейността си получихме 50 000 долара. И тогава имахме капиталови разходи от 60 000 долара за реалния камион. Така финалните ни парични средства стават 60 000 + 50 000 – 60 000 долара. Т.е. финалните ни парични средства ще бъдат 50 000 долара. Ще разбереш това по-добре за следващия период. Началната ни сума тук е 50 000 долара. Това е финалната сума от предходния период. Печалбата ни отново е 30 000 долара. Ако добавиш печалбата към амортизацията, получаваш оперативна печалба от 50 000 долара – като за предходната година. Това са средствата от дейността и това е логично, защото тя не се е променила. Имаме много стабилен бизнес. Но тази година нямам капиталови разходи. Използвам същия камион като предишната година. Така финалните ни средства стават: При начална сума от 50 000 долара и 50 000 долара от дейността, финалната ни сума е 100 000 долара. Надявам се, че това ти дава представа защо добавяме обратно амортизацията, когато изчисляваме паричните средства от дейността и как това се отразява в отчета ни на паричните потоци.