If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Счетоводно отчитане на разходите за закупуване на камион

Ако разходите за закупуването на един нов камион се осчетоводят в годината на покупката изцяло, отчетите за приходите и разходите на компанията изглеждат доста несъразмерно през годините. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Купуваш камион за 60 000 долара, за да започнеш спедиторски бизнес. Камионът е използваем за срок от 3 години. След това ще се наложи да закупиш друг камион. Това, което направих тук, е разграфена последователност от отчетите на доходите за спедиторския ни бизнес. Това е година 1, година 2, година 3, година 4. Това са приходите ни за всяка от тези години. Това е такъв бизнес, че от самото начало изкарваме по 100 000 долара годишно. Всичко това е в хиляди. Нека запиша това. Всичко това е в хиляди. Това е 100 000. Просто остава без да се променя. Продължаваме да изкарваме по 100 000 на година в приходи за първите 10 години. Трябва да платим и за шофьор. Да кажем, че цената на труда е 50 000 долара годишно. Това отново е в хиляди. В това видео искам да разгледаме… Това е разход. Когато извадиш цената на труда, ти остават 50 000 долара. Другият ти разход ще бъде самият камион. Това, което искам да разгледам в това видео, е как да осчетоводим цената на камиона. Можеш да кажеш "Виж, като начало похарчих 60 000 хиляди долара.". През първата година действително ще отидем до магазина, за да купим камион. Защо просто не го наречем разход от 60 000 долара? От една страна можеш да кажеш "Виж, през първата година камионът ми струва 60 000 долара.". През втората година няма нужда да давам пари за камион, защото вече имам такъв. През третата година също няма нужда, но на четвъртата моят първи камион трябва да се бракува, защото съм го използвал твърде много. През четвъртата година трябва да купя друг камион за 60 000 долара. На петата и шестата отново не трябва да правя нищо. И на седмата година трябва да купя друг камион за 60 000 долара. За осма и девета – нищо. И на десетата година трябва да купя друг камион за 60 000 долара. Ако отчиташ покупката на камиона си по този начин, на всяка трета година, печалбата ти ще изглежда така. През първата година: 100 минус ... Това е приход, а тези 2 реда са разходи. 100 минус 50, минус 60, това прави печалба от минус 10 000 за първата година. През втората година изкарваш 50 000. През третата отново 50 000. Просто 100 минус 50. Тогава през четвъртата година – отново имаш минус 10 000. След това изкарваш 50 000 и още 50 000. И тогава отново минус 10 000. След това 50 000. Още 50 000. Някой, който разглежда тази серия от отчети на доходите, би казал "Това е някакъв странен бизнес.". "През първата година…" "Всяка трета година губиш куп пари." "Не знам защо." "Може би има проблем в управлението или се случва нещо странно, може би лошо време." "Кой знае?" "Правиш куп пари." "После губиш малко." "И пак правиш куп пари." Този бизнес изглежда доста странно, ако го погледнеш от гледна точка на оперативната … от гледна точка на печалбата, когато отчиташ разходите за камиона само на всяка трета година. Оперативната печалба е печалбата от дейността. Преди да извършваш плащания за дейността, или преди да я финансираш, без данъци или нещо подобно. Това е странно, защото това е много стабилен бизнес. Странно е оперативната му печалба да подскача така. Начинът да отразим това е като направим нещо, наречено капитализация на разхода за камиона и след това го обезценяваме през периода на неговия живот. Ще разгледаме това в следващото видео.