If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Връзка между счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите

Връзка между счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да видим дали можем да използваме примера ни, за да разберем трите вида отчети на приходите и разходите, и да се надяваме, че това ще ни помогне да разберем и самия пример. Започвам – ще се фокусирам върху втория месец. Това, което направих, е, че просто пренаписах част от счетоводния отчет на приходите и разходите тук долу. Така той наистина прилича на отчет. Това тук е отчетът на приходите и разходите за втория месец на начислена основа. За този месец казахме, че сме получили 400 долара приходи и сме имали 200 долара разходи. 400 минус 200 ни дава 200 долара доход. Отчетът на приходите ни показва какво се е случило за определен период от време. Каква е била дейността – колко приходи е имало, колко разходи и т.н.. Този е доста опростен – без данъци, без лихви, без други видове разходи. Също така съм направил счетоводен баланс в края на първия месец, както и в края на втория. Можеш да го видиш и тук, като баланс в началото на втория месец. Основното, което трябва да знаеш за отчета на приходите и разходите е, че ти показва какво се случва за определен период от време, докато балансовият отчет е моментна картина (или снимка) в даден момент. Така че това ни показва с какво съм разполагал. Активите са това, което може да ми донесе бъдещи ползи, т.е. с какво разполагам. А задълженията са бъдещите услуги, които трябва да предоставя на клиенти, или с други думи – това, което дължа. Значи разполагам с това, а това дължа. И така капиталът е това, което всъщност притежавам, ако извадя задълженията от активите. Така в началото на втория месец, което е краят на първия, разполагам със 100 долара, нямам вземания. Не дължа нищо на никого. Не дължа пари. Не дължа услуги. Така че 100 минус 0 означава, че съм разполагал със 100 долара. Това е стойността, за която собствениците на компанията могат да кажат, че притежават в началото на втория месец. Прескачаме до края на втория месец. Сега дължа на банката 100 долара. Просто го отбелязвам като минус 100 долара тук. Обикновено не се осчетоводява по този начин в един действителен фирмен счетоводен отчет, но този е опростен. Но имам вземане в размер на 400 долара. Така общите ми активи стават 300 долара. И помни – вземанията са активи, защото някой ми дължи нещо. Някой ми дължи пари в бъдеще. Все още нямам задължения към клиенти. Така че взимаш всички активи, изваждаш всички задължения, и така сега разполагам с капитал от 300 долара. Можеш да видиш моментната снимка в началото на месеца – капитал от 100 долара. Моментна снимка в края на месеца – капитал от 300 долара. За да стигна от едната сума до другата, от 100 до 300 долара, капиталът ми е нараснал с 200 долара. Трябва да съм получил сума от 200 долара отнякъде. Това е описано в отчета на приходите и разходите. Описано е точно тук. Промяната на капитала понякога е промяна във върнатите печалби или е просто промяна в капитала. Това ще е чист доход от 200 долара, който компанията е получила за този период. Вероятно едно нещо те обърква в момента. Как да съпоставиш всичко това с движението на паричните средства? Знаем, че през този период сме получили 200 долара приходи на начислена база. Но когато погледнем паричните средства, виждаме, че от 100 долара сме паднали на минус 100. Изглежда все едно сме загубили 200 долара. Как тогава да съгласуваме това с факта, че имаме 200 долара доходи? Как да съгласуваме това с факта, че имаме 200 долара по-малко налични парични средства? Това съгласуване ще се случи в отчета на паричните потоци. Ще направя това в следващото видео.