If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Суапове за кредитно неизпълнение 2

Системни рискове от суапове за кредитно неизпълнение. Финансови оръжия за масово унищожение. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да видим дали можем да добием обща представа за всичко, което се случва на пазара на суаповете за кредитно неизпълнение. Ще говоря по принцип. Да кажем, че имаме корпорация А, корпорация В и корпорация С. Да кажем, че имаме група, която издава суапове за кредитно неизъплнение. Ще ги нарека застрахователи, защото суап за кредитно неизпълнение на практика е застраховка на дълг. Ако кредитът не бъде покрит, ще го плати застрахователната компания. В замяна трябва да им дадеш част от лихвата по заема. Да кажем, че имаме Застраховател 1 и Застраховател 2. Някои от тях са застрахователни компании, а други – банки. Някои от тях дори могат да са хедж фондове. Това са тези, които издават суапове за кредитно неизпълнение. А сега за тези, които всъщност ги купуват. В предишния пример имах Пенсионен фонд 1, който беше мой. Може да имаш друг пенсионен фонд – Пенсионен фонд 2. Да начертаем отново някои от взаимовръзките между организациите. Пенсионен фонд 1 ще даде кредит от 1 милиард долара на корпорация А. Корпорация А ще плати на Пенсионен фонд 1 10 процента. Но от Пенсионен фонд 1 искат да се уверят, че със сигурност ще си получат парите, защото не могат да кредитират хора, които нямат отличен кредитен рейтинг. Получават застраховка от Застраховател 1 и им плащат част от базисните пунктове – от тези 10 процента. Да кажем, че им плащат 100 базисни пункта. В замяна получават (ще го нарека) "Застраховка върху А". Това е новата ми нотация. Получават Застраховка върху А. Дотук добре. Застраховател 1 може да направи това, защото Мудис им е дала много висок кредитен рейтинг. С тази застраховка целият пакет, който се получава – кредитът към тези плюс застраховката, изглежда като кредит към тези, но с по-висока лихва. Нали така? Тази облигация става с рейтинг АА, защото дали ще си получиш парите, вече не зависи от кредитното изпълнение на тези, а от това дали тези ще си покрият задължението. Както вече споменах, стандартите на Мудис са ниски, според тях тези са надеждни платци с рейтинг АА. Сега твоят риск става АА, а не ВВ. Както и да е, случва се следното. Това е корпорация В, на която Пенсионен фонд 2 може да иска да заеме средства. Да кажем, че им заемат 2 милиарда долара и получат 12 процента лихва, защото корпорация В е малко по-рискова. Те отново отиват при първия застраховател и получават от него Застраховка върху В. Корпорация В е малко по-рискова, така че трябва да платят 200 базисни пункта. 200 базисни пункта отиват от Пенсионен фонд 2 към Застраховател 1. Това вече е малко опасно, нали? Можеш да си представиш какво ще се случи. Докато кредитният им рейтинг не бъде намален от ЕсЕндПи или Мудис, те могат да продължават да издават такива застраховки. Нямат лимит за застрахователната стойност. Няма закон, който да ги принуждава да заделят един милиард долара настрана при застраховка на един милиард долара, така че ако кредитът не бъде изпълнен, със сигурност да разполагаш с този един милиард. Или ако застраховаш тези 2 милиарда долара, няма нужда да заделяш 2 милиарда настрана. Имаш група статистици, които твърдят, че вероятността всички тези кредити да не бъдат изпълнени е малка. Така че трябва да поддържам достатъчно голям капитал, за да покрия само вероятния процент неизпълнени кредити. Няма нужда да поддържам достатъчно капитал, за да покрия всички дългове. Вече виждаш, че се заформя един интересен риск. Какво ще се случи, ако по някаква причина всички тези кредити едновременно изпаднат в неизпълнение? Тогава тази застрахователна компания трябва да изплати по-голяма застраховка от средствата, с които разполага. Трябва да се запитаме дали тя наистина заслужава рейтинг АА при целия този риск, който поема. Но в краткосрочен план, докато тези компании и икономиката вървят добре, това е чудесен бизнес за тях. Те събират премии за застраховките, без да се налага да плащат нищо. Да добавим още един ъгъл. За пенсионните фондове 1 и 2 беше разумно да получат застраховка върху кредитите си. Те реално хеджират риска от неизпълнение, като купуват тези суапове за кредитно неизпълнение, което на практика е застрахователна полица от Застраховател 1. Но можеш да имаш друга страна. Това всъщност е не по-малко основателно. Да ги наречем Хедж фонд 1. Те са свършили доста работа. Честно казано, те често са по-вещи от пенсионните фондове, всъщност почти винаги са. Те ще си кажат следното: "Компания В изглежда изключително съмнително. Мисля, че 200 базисни пункта за шанса кредитът им да не бъде изпълнен, честно казано, е доста изгодно, защото според нас има голяма вероятност това да се случи. Няма да им дадем кредит, защото според нас те най-вероятно ще фалират, но можем да си купим суап за кредитно неизпълнение за дълга на компания В." На практика получавам застраховка, без да се налага да им заемам парите. Да кажем, че я получа от Застраховател 2. Мога да отида при Застраховател 2 и да му плащам 200 базисни пункта годишно, или 2 процента от застрахованата стойност. Да кажем, че правя голям залог и ми дават Застраховка върху В на стойност 10 милиарда долара. Тук вече се случва нещо интересно. Корпорация В може дори да не е взела 10 милиарда долара назаем. Изведнъж този хедж фонд получава застраховка за по-голяма сума, отколкото корпорация В всъщност е взела на заем, нали така? Това на практика е страничен залог между тези две страни. Тази страна смята, че това е добра сделка, защото получава 200 базисни пункта от 10 милиарда ежегодно, докато корпорация В си изпълнява кредита. А тези смятат, че корпорация В няма да си изпълни кредита, така че застраховката е удачна. Изчисленията са следните: Застрахованата стойност е 10 милиарда долара. Колко са 2 процента от 10 милиарда? 2 процента от един милиард са 20 милиона, така че отговорът е 200 милиона, ако изчисленията ми са верни. Плащат 200 милиона долара годишно на този застраховател. 200 базисни пункта от 10 милиарда са равни на 200 милиона. Тези числа са доста големи, но кой знае? Това може да е хедж фонд на стойност от 10 милиарда долара. Или още по-лошо, може да е хедж фонд на стойност от 1 милиард долара или на стойност от 20 милиона долара, които са взели заем за 180 милиона, за да купят тази застраховка, защото смятат, че корпорация В неминуемо ще се срине. Готови са да направят този залог веднага. Може да е добър залог. Какво ще се случи, ако корпорация В се срине утре? Те може да са платили само 200 милиона през тази първа година, въпреки че обикновено се плаща на тримесечна база. Плащат по 50 милиона на всеки три месеца. Да кажем, че са платили първите 50 милиона. През следващите три месеца корпорация В фалира и става ясно, че кредитът им не струва нищо. Тогава тези ще получат 10 милиарда. Нали така? Но има нещо друго интересно тук. Вероятно те са дали застраховки върху този дълг и на много други. Нали така? Може да са застраховали и дълга на корпорация А. Може да са раздали застраховки и за този дълг. Какво се случва тогава? Да кажем, че кредитът на корпорация В не бъде изпълнен. Случват се няколко неща. Застраховател 1 ще дължи 2 милиарда на Пенсионен фонд 2, нали? Застраховател 2 ще дължи на този хедж фонд 10 милиарда долара. Да кажем, че Застраховател 2 може да покрие тази сума. Разполагат с 10 милиарда, с които да се разплатят с хедж фонда. Хедж фондът е много добре, получават големи годишни бонуси, купуват си яхти и т.н. След като този застраховател тук се разплати, може да се случи нещо интересно. Изведнъж оценяващите агенции като Мудис се събуждат и се хващат за главата. Има няколко неща, които могат да ги накарат да направят това. Първо ще погледнат и ще кажат: "Трябва да платиш 10 милиарда долара, а едва ли имаш да плащаш само на тях, вероятно трябва да изплатиш доста голяма сума. Тъй като нямаш достатъчно капитал, ще понижа рейтинга ти." Ако са били с рейтинг АА, тъй като е трябвало да се разделят с целия този капитал, Мудис ще го понижи на В+. Измислям си тези рейтинги, но така, общо взето, се правят тези оценки. А е по-добър от В. Колкото повече А-та имаш, толкова по-добре. Но щом рейтингът на този стане В+, застрахованите от него дългове на корпорации за този пенсионен фонд вече няма да са с рейтинг АА. Сега застраховката е с рейтинг В+, което вероятно по договор пенсионният фонд не може да притежава. Трябва да върнат транзакцията или да се освободят от застрахования дълг. Може тези да са държали част от кредита на компания А, застрахован от Застраховател 1, и заради неизпълнения кредит на компания В сега трябва да се освободят от нея. Само един неизпълнен кредит създава тази верижна реакция. При това кредитно неизпълнение, този трябва да се разплати с този, при което остава без капитал. Тогава Мудис намалява рейтинга им, защото нямат достатъчно капитал. Този е застраховал част от кредита на компания А, но сега тази застраховка струва по-малко заради ниския рейтинг. Сега по-малко хора ще искат този дълг, защото по-малко хора го застраховат. Знам, че това е много объркващо, но това имаше предвид Уорън Бъфет, когато каза, че пазарът на суапове за кредитно неизпълнение и деривативният пазар по принцип са финансови оръжия за масово унищожение. Имаш твърде много участници, които не се налага да заделят капитал. Тези могат да застраховат дълг за 10 милиарда долара, без да трябва да заделят настрана тази сума. И има много други, които правят странични залози, но всички приемат две неща за даденост. Първо, че рейтингите на оценяващите агенции са валидни. И второ, че другата страна ще покрие задължението си. Но ако някъде в системата изведнъж възникне фалит, може да се получи лавина от голям брой понижени рейтинги, както и от много участници, изпаднали в неплатежоспособност.