If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Ценни книжа обезпечени с ипотека II

Втора част на въведението към ценните книжа обезпечени с ипотека. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Привет отново. В предното видео говорихме за едни 1000 души, всеки от които имаше нужда от кредит в размер на 1 милион долара. Те щяха да плащат 10% лихва върху сумата на кредита. И те взеха назаем от тази банка. Тя е стандартна търговска банка. И тази банка казва, аз дадох 1 милиард и събирам плащанията на лихвите. Но моите трезори са празни. Искам да имам отново пари в трезорите ми. Или пак да имам пари в балансовия отчет. Затова ще продам тези кредити. Ще ги събера всички заедно и ще ги продам на тази инвестиционна банка. Какво ще направи инвестиционната банка с всички тези кредити? И защо ги купува? Нека да изтрия това. Имаме инвестиционна банка. Избрах произволно зелено, но е подходящо за тази банка. Сега имам всички мои версии, това е малко усмихнато лице. Има 1000 мои версии и ние всички ще платим 10% лихва. Ние ще внесем лихвите по ипотечните кредити – тези 10%, в тази банка – в инвестиционната банка. Но инвестиционната банка не се занимава с обслужване на кредити или пазене на кредити в балансите. Те създават корпорация. Създават организация, може би такава със специална цел, както искаш го наречи. Те създават компания. Ще я направя в лилаво. Създадоха компанията. И те ще придобият правата за тези плащания, които ще получат. Те платиха 1 милиард на тази банка с цел да събират плащанията на всички тези хора. Мислят си: правата над плащанията са актив. Те купиха кредитите. Ще прехвърлим правата над плащанията на една специална организация, на тази корпорация. Сега всички ще плащат на тази организация. Така. Това е корпорация. Банката ще издаде акции в тази корпорация. Нека да кажем, за по-просто, че емитират 100 акции. Какво има в тази корпорация? Цялата организация взима плащанията по ипотечните кредити за тези кредити на стойност 1 милиард. Това са дължими кредити. Лихвата по тях е 10% годишно. Ще получат 100 милиона годишно, понеже има 1000 заеми. Ще събират по 100 милиона годишно за 10 години. На края на тези 10 години ще получат също и 1 милиард. Това са активите. Активите са правата над потока от плащания, които ще се постъпят в тази корпорация. Тя има 100 акции. Аз си го представям все едно да разделиш компанията на 100 равни части. Правя го за допълнително объркване. Какво получава собственикът на една от тези акции, над какво има право? Получава 1/100 от това, което корпорацията получава. Ако имаме акция – ще го направя да изглежда като акция, сертификат за акция – ще получа 1/100 от това нещо. Обикновено няма да са 100 акции. Ще има например 1 милион акции. Всъщност нека направя милион акции, защото е една идея по-реалистично. Да кажем, че са милион акции. Ако има милион акции, на една акция се пада 1 милионна от потока от плащания, които постъпват в корпорацията. Вместо 100 милиона всяка година, взима една милионна от това. Значи взима 100 долара всяка година. И накрая на последната година, вместо милиард получава 1000 долара. Банката взима тези акции и ги продава на широката общественост. Ще има първично публично предлагане. Така си го представи. Много хора ще ги купят, особено хедж фондовете, и пенсионни фондове, както и взаимни фондове и инвеститори в акции. Тук е важно да следиш как се движат парите. Така че сега, когато те продават тези акции в това предприятие, хората ще им дадат, евентуално, повече от това, за което банката е платила. Може би има голямо търсене за този вид активи, където получавам този тип поток от приходи. Например след като продадат всички акции, те получават 1,1 милиарда от тях. Това са инвеститорите. Инвеститорите колективно купуват тези акции за 1,1 милиарда. Те са платили 1,1 милиарда за милион акции, значи 1100 долара за акция. Така. Всеки инвеститор е платил 1100 долара за една от тези акции, и тези 1,1 милиарда отиват в това специално предприятие. Ако се замислим, банката излиза като бандит, нали? Защото банката плати 1 милиард за правата над ипотечните плащания, и получава 1,1 милиарда от инвеститорите. Банката трябва само да направи правната структура и да обслужи заемите. Дори не трябва да ги обслужи. Ще го видим по-късно. Нека да обобщя, понеже знам, че това е доста сложно. Нека обобщя. Това лилаво не го харесвам. Няма значение. Имаш много инвеститори. Всеки от тези е инвеститор. Не, всъщност са кредитополучатели. Всички тези хора искат да купят къщи. Те са всички тези усмихнати лица. Всички имат нужда да купят къщи. Получават общо кредити за 1 милиард. По 1 милион за всеки. Използват тези суми по 1 милион, за да си купят собствени къщи. Този 1 милиард първо дойде от тяхната местна банка. Когато този 1 милиард дойде от тази местна банка, всички плащания, плащанията на лихвите отиваха към банката. Тогава инвестиционната банка дойде и каза, че иска да купи правата над тези плащания. Инвестиционната банка идва и казва, че ще даде 1 милиард. И вместо плащанията да постъпват в първата банка, ги получава тя. После банката създава специално предприятие. По същество продава акции. Продава например 1 милион акции. Да кажем, че успява да продаде всяка от тези акции за 1100 долара едната на инвеститорите. Така се събират 1,1 милиарда, нали? Така че стойността на тази компания е 1,1 милиарда долара, които сега отиват към банката. А сега потокът от плащания вместо да отива към – ще взема друг цвят – сега потокът отива към това специално предприятие, вместо към банката. И банката по същество постъпи като бандит, защото плати 1 милиард долара и получи 1,1, така че е спечелила 100 милиона долара само за тази транзакция. Не казвам, че банката действително би спечелила толкова, но това показва ролята на всеки един участник в тази верига. Както казах преди, и тази банка вероятно е направила нещо подобно. Вероятно са взели някои такси или са продали кредитите за малко повече, отколкото са били кредитите. Всяка от тези милион акции е ценна книга, обезпечена чрез портфейл от ипотечни заеми. Логично е – това е ценна книга. Ценната книга може да се търгува в дадена компания. И тази компания има право на плащания, които са обезпечени от ипотечните кредити. Така че, ако всички тези хора са обещали да платят, те ще платят на тази организация със специална цел. Но ако случайно някой от тези хора загуби работата си или не може да плати, или по каквато и да е причина, вместо върху вноските му, тази организация има права върху съответния имот. Затова ги наричаме ипотечни облигации. Не е само обещание да се вземат пари. Парите са обезпечени от ипотеките на хората. И, разбира се, след това тази организация ще... ако този човек не изплати заема си, той е един от хиляда, статистически можеш да го предвидиш. Не искам да поставям много акции в тези модели, тогава тази организация ще продаде този имот на търг. И паричният поток ще се върне. Това представлява ипотечната облигация. Надявам се не те обърках много. В следващата презентация ще отида едно ниво нагоре и ще покажа какво е обезпечено дългово задължение. После ще направя и по-философско видео защо тези неща изобщо съществуват, защо са полезни и защо хората мога да извлекат полза или да загубят от тези неща.