If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Коефициент на безработица за начинаещи

Не всички, които не работят, се считат за безработни. Научи как се изчислява официалният процент на безработица в това видео и какво означава да бъдеш официално безработен. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео искам да разгледам как нивото на безработица се изчислява на практика от Бюрото по статистика на труда. За да разберем това, нека първо започнем с цялото население на САЩ. Тук ще нарисувам голям кръг, който ще представлява цялото население на САЩ. Ако са верни последните стойности, с които разполагам, в момента то се състои от 304 милиона души. Не всички от тях са работоспособни, в това число е и моят син на 2,5 години и новородената ми дъщеря. Когато разглеждаш безработицата, трябва да вземеш предвид процента от хората, които са достатъчно големи, за да работят. Тези, които поне теоретично могат да бъдат наети на работа. Да вземем подмножеството на населението на САЩ, което е на работоспособна възраст. Това подмножество е от тези, които са на 16 или повече години. Това са хората, които могат да работят легално. Според стойностите, които имам тук, те са 237 милиона души. 237 милиона души. Не можем да кажем, че всички те могат да работят, защото много от тях може да са в колеж, някои може да са още в училище, някои може да не са трудоспособни, а други може да са пенсионирани. Искаме да вземем подмножество от населението, което е част от работната сила – такива, които работят или активно търсят работа. Нека начертая това тук. Това тук е работната сила. Това не са пенсионери или колежани – те попадат в тази група, стига да са на 16 или повече години. Работната сила включва работещите и активно търсещите работа. След малко ще разгледам малко по-подробно какво означава да търсиш активно работа. Търсят работа активно. Ако стойностите ми са верни, те са около 154 милиона души, макар че стойностите не са толкова важни. По-същественото е как се изчислява самото ниво на безработица. Работната сила съдържа тези лица, които работят, и тези лица, които активно търсят работа. Те нямат работа, но търсят активно. Тази част тук е на безработните, които активно търсят работа. Това, че търсят активно, е по-важно, отколкото вероятно осъзнаваш. Да кажем, че тази стойност е около 15 милиона. 15 милиона души. Ако имаш работа, попадаш тук, а ако нямаш работа, но търсиш активно – попадаш тук. След малко ще видим, че ако нямаш работа и не търсиш активно такава, но си трудоспособен, ще попаднеш тук. Това ще бъде интересно по отношение на тенденциите за покачване или понижаване на нивото на безработица. Но за този пример нека просто видим как се изчислява нивото на безработица. Нивото на безработица е равно на броя на безработните върху цялата работна сила. Броят на безработни и активно търсещи работа върху цялата работа сила. В тази ситуация това са 154 милиона души. Нека си извадя калкулатора. В този пример тук имаме 15 милиона разделенo на 154 милиона, което прави около 9,7... или 0,097 в десетична форма. Ако го запишем като процент, ще бъде 9,7 процента. Тя е приблизително 9,7 процента. Казах ти, че детайлите ще бъдат съществени, защото става интересно, когато хората спрат да търсят работа или започнат да си търсят такава. Както казах, безработните и активно търсещите попадат в тази кошница тук. Ако си безработен и не търсиш активно работа, не спадаш към работната сила. Може да попиташ: "Сал, какво означава да търсиш работа активно?" Това означава, че си търсил работа през последните четири седмици. През последните четири седмици. Може да попиташ: "Сал, как знаят, че тези 15 милиона човека са търсили работа активно през последните четири седмици?" Отговорът е, че са направили анкета. Няма да анкетират всеки човек от работната сила или населението на САЩ или 15 милиона безработни, това би било невъзможно от логистична гледна точка. В момента правят анкета с около 60 000 човека всеки месец, като питат всеки дали е безработен и ако е така – дали е търсил работа през последните четири седмици. Ако си безработен, но си търсил работа през последните четири седмици, попадаш в кошницата на активно търсещите работа тук. Все още си част от работната сила. Но ако си се демотивирал и си се отказал да търсиш работа, тогава напускаш работната сила. Повечето хора не осъзнават това. Ако ситуацията се влоши достатъчно, хората могат наистина да се демотивират и да напуснат работната сила. За да видиш как това рефлектира върху стойностите, си представи следната ситуация: Това е нивото на безработица в момента. Има 15 милиона души, които са безработни и активно търсят работа. Да кажем, че настъпва ужасна рецесия или депресия и пет милиона от тези хора толкова се отчайват, че дори не са търсили работа през последните четири седмици. Може да са се отказали напълно или искат да си дадат почивка. В такъв случай ще извадим пет милиона души от тази кошница тук и ще ги преместим извън работната сила тук. Какво се случва, когато направиш това? Официалният брой безработни сега ще бъде 10 милиона души. А какъв е обемът на работната сила? Помни, че напълно излязохме от този зелен кръг тук. Те напуснаха и работната сила, така че тя става 149 милиона души. В тази неприятна ситуация, когато хората изпадат от работната сила, нивото на безработица ще бъде 10 милиона безработни и активно търсещи работа върху 149 милиона души работна сила, която се сви заради демотивираните. Какво получаваме за нивото ни на безработица? Имаме 10 разделено на 149, което прави 6,7 процента. Това е поразително. Ако ситуацията се влоши достатъчно, за да започнат да напускат работната сила, нивото на безработица ще намалее, защото работната сила се е свила. Обратното също може да се случи. Може да имаш 10 милиона човека, които се намират тук отвън. Това са или маргинални работници, които се надяват да получат работа, но не са търсили през последните четири седмици, или демотивирани работници, които нямат нищо против да работят, но са се отказали да си търсят работа. Можеш да си представиш, че ако състоянието на икономиката се подобри (да кажем, че започваме от това базово ниво тук), всички безработни извън работната сила изведнъж ще започнат да си търсят работа. Така ще станат част от официалните безработни. Тези 10 милиона ще нараснат до 20 милиона. Сега тази стойност е 20 милиона, а зелената област ще се покачи с 10 милиона. Сега това ще стане 159 милиона. В тази ситуация официалните безработни ще бъдат 20 милиона, а цялата работна сила ще е от 159 милиона души. Така сега имаш следната ситуация: 20 милиона разделено на 159 милиона прави 12,6 процента. Приблизително 12,6 процента. Целта на това видео не е да покажа, че начинът за изчисляване на нивото на безработица е грешен или умишлено подвеждащ. Просто искам да ти покажа някои нюанси, и в частност, че тази стойност не винаги показва цялата картина. Има други нива на безработица, които внасят допълнителни нюанси, но публикуваното ниво на безработица, което обикновено се показва по новините, не обхваща всичко. По-точно, не отчита хората, които напускат работната сила, когато ситуацията се влоши. В този случай нивото на безработица вероятно няма да отразява напълно сериозността на положението. Също така не отчита хората, които се присъединяват към работната сила. В този случай, въпреки подобрението, нивото на безработица вероятно ще показва по-лоша ситуация, отколкото е тя всъщност.