If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преглед на обезпечените дългови задължения

Как ОДЗ могат да осигурят на инвеститорите различни нива на риск и възвръщаемост при едни и същи базови активи. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Видяхме, че една инвестиционна банка може да купи група от ипотеки (което на практика я прави кредитодател на собствениците на имотите), след което да ги обособи в дружество със специално предназначение. След това може да продаде дялове от това дружество, които се наричат ценни книжа, обезпечени с ипотеки. Да кажем, чисто хипотетично, че продава тези дялове на цена от 10 долара и обещава дивиденти за тази цена, отговарящи на възвращаемост от 8 процента. Вероятно собствениците на имотите плащат по-високи лихви, но някои от тях не изпълняват задълженията си, така че когато вземеш средната стойност и извадиш това, което инвестиционната банка запазва за себе си, за да покрие своята дейност и разходи, се получава, че може да даде на инвеститорите възвращаемост от 8 процента. Това вероятно е удачно за цял клас инвеститори. Може да им хареса рисковият профил на това дружество със специално предназначение за ценни книжа, обезпечени с ипотеки. Може да им хареса възвращаемостта и да решат да се включат. Но може да има и друг клас инвеститори (като например пенсионните фондове, които избягват риска), за които тези ценни книжа, обезпечени с ипотеки, са твърде рискови. Те са погледнали това, с което разполагаме, и са забелязали съмнително рискови ипотеки – дадени са на рискови кредитополучатели, което не им се нрави. Дори да не могат да погледнат зад кулисите, за да видят как стоят нещата всъщност, инвестиционната банка може да е наела оценяваща агенция, която да запознае инвеститорите със ситуацията. Оценяващата агенция може да разгледа дружеството със специално предназначение и неговите ценни книжа и да им сложи рейтинг BB – т.е. не са изключително рискови, но не са и напълно безопасни, така че не са достатъчно сигурни за пенсионните фондове. От друга страна, може да има такива, които търсят по-голям риск. Може да има такива хедж фондове. Не всички хедж фондове са рискови, но да кажем, че има такива и за тях тази възвращаемост е твърде ниска. Инвестиционните банкери са доста изобретателни, така че си казват: "Има заинтересувани в ценните книжа, за които те са твърде рискови. Има и такива, които са склонни да поемат по-голям риск, но за тях възвращаемостта е твърде ниска. Вместо да губим тези инвеститори, защо не разделим дружеството със специално предназначение по различен начин? Защо не го разделим на различни траншове? Вместо всички ценни книжа да са еднакви, защо не ги разделим на класове?" Често те се наричат привилегирован транш, мецанин транш или междинен транш и ниско приоритетен транш. При ценните книжа, обезпечени с ипотеки, всички получават една и съща стойност. В тази ситуация, при която те са разделени по този начин, на притежателите на ценните книжа от привилегирования транш ще бъде платено най-напред. Едва когато те са изпълнени, ще бъдат изплатени ценните книжа от мецанин транша и чак когато и тези плащания приключат, собствениците на ценни книжа от ниско приоритетния транш ще получат парите си. Този сценарий тук включва т.нар. обезпечено дългово задължение (CDO). Това са ценни книжа, базирани върху ипотеки. Разпределихме ги по малко по-различен начин. Може да се запиташ как това разрешава проблема. Сега оценяващата агенция ще вземе предвид факта, че привилегированите ще получат парите си преди всички останали, така че ще им даде по-висок рейтинг. Може дори да получат застраховка и суап за кредитно неизпълнение, с което вероятно ще получат рейтинг AAA. Това означава, че сега пенсионните фондове могат да купят привилегировани обезпечени дългови задължения, но ще получат и по-ниска лихва. Да речем, 5 процента. Следващите, на които ще бъде платено, са тези от мецанин транша. Те вероятно ще задържат рейтинга BB и ще получат 8 процента. А тези в ниско приоритетния транш ще получат най-високата лихва. Ще получат 15 процента лихва, защото ще получат парите си последни. Те може и въобще да не получат рейтинг. Можеш да гледаш на това като на високорисков рейтинг. Така и двете групи са щастливи. Пенсионните фондове получават сигурна ниска възвращаемост, а хедж фондовете – рискова, но висока възвращаемост.