If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Употреба на суаповете за кредитно неизпълнение

Как суаповете за кредитно неизпълнение могат да се използват като хедж, застраховка или странични залози. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да разгледаме различните приложения на суаповете за кредитно неизпълнение. Да кажем, че тук има някаква компания с кредитен рейтинг ВВ. Този рейтинг, разбира се, идва от агенция, която оценява кредитите, наричана понякога рейтингова агенция. Ползват се различни имена. Такива са Мудис, СтандартЕндПуър и други. Те разглеждат компанията, бизнеса ѝ, счетоводния ѝ отчет и казват: "Не е напълно безопасна, но не е и твърде рискова. Ще ѝ дадем рейтинг ВВ." Да кажем, че има инвеститор, който иска да ѝ заеме средства. Може да им заеме някаква сума и да получи лихва в замяна. Но не му харесва това ниво на сигурност. Иска да е сигурен, че ще получи парите си обратно, дори компанията да фалира. В този случай той може да отиде при някой, който да му издаде суап за кредитно неизпълнение, най-популярният от които е (или поне беше) ЕйАйДжи. Ще им предложи някаква парична сума на година, която да служи като застрахователна премия, за да го застраховат срещу неизпълнението на този кредит. Както казахме, всичко това е малко съмнително, защото не е регулирано като застраховките. ЕйАйДжи не трябва да заделят нищо настрана. Облагодетелстващото за ЕйАйДжи тук е, че рейтинговите агенции продължиха да им дават висок рейтинг. Да кажем, че са имали рейтинг АА. Въпреки че поемаха всички тези пасиви, агенцията, оценяваща кредитите, им остави рейтинга АА. Те използваха този рейтинг, за да продължат да издават такива застрахователни договори, без да заделят нищо настрана, като така на практика получаваха безплатни средства срещу задължението да платят сметката накрая. Това е един сценарий. Друг сценарий е за инвестиционна банка, която създава дружество със специална цел или обезпечено дългово задължение, което има различни траншове. Искат да продадат привилегирования транш на пенсионни фондове, които могат да купуват само дългове с рейтинг АА. Затова отиват при ЕйАйДжи и казват: "Може ли това дружество тук да купи суапове за кредитно неизпълнение? Можем ли да сключим споразумения за кредитно неизпълнение с вас и с тях да застраховате кредитите, в случай че някои от тях не бъдат изпълнени. Когато направим това, рейтинговата агенция… Това са ценни книжа. Това е привилегирован транш от обезпечено дългово задължение. Сега той на практика е застрахован от ЕйАйДжи и оценяващата агенция ще даде рейтинг АА и на него. Въпреки че може да е съставен от високорискови ипотеки например, привилегированият транш ще бъде изплатен пръв и сега пенсионните фондове също могат да участват в него. Последният сценарий е за хедж фонд, от който не искат да дават кредит на никого, но са убедени, че голяма част от тези компании – тази компания тук или вероятно тази тук, която има различен рейтинг… Това е друга компания. От хедж фонда са убедени, че тези компании няма да покрият кредитите си и ще последва някакъв вид кредитна криза. Този хедж фонд може да сключи споразумение за кредитно неизпълнение, за да получи застраховка, без да застрахова нищо свое. Това е все едно да застраховаш нечия чужда кола и да започнеш да се надяваш те да претърпят автомобилна злополука. Защото ако тези имат суап за кредитно неизпълнение на тази компания тук, хедж фондът ще плаща малка сума всяка година, за да получи тази застраховка, въпреки че не са им давали кредит. Те на практика ще се надяват тази компания да фалира, защото ако това се случи, ще получат застрахованата сума. Ще получат същото плащане като този инвеститор, без да се налага да дават заем. Можеш да гледаш на това като на страничен залог. Можеш да го използваш, за да направиш ценни книжа с нисък рейтинг приемливи за пенсионните фондове или като директен начин да застраховаш кредита, който даваш на някой друг.