If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Финанси и капиталови пазари > Раздел 9

Урок 2: Форуърдни и фючърсни договори

Арбитраж на фючерсни договори

Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да кажем, че текущата пазарна цена на фючърсен договор, съдържащ доставка на 1000 паунда ябълки на 20-и октомври – за да опростим изчисленията, нека приемем, че става дума за доставка след една година – в момента цената за форуърден договор за тази дата е 300 долара. Да приемем и че текущата пазарна цена – ако купуваш или продаваш ябълки днес, а не след една година на 20-и октомври, днешната цена е 200 долара. Да приемем също така, че ако вземеш заем от 200 долара, ще трябва да платиш 10 процента лихва. Ако вземеш заем от 200 долара днес, ще трябва да върнеш 220 долара след една година. Ако вземем предвид всички тези параметри, има ли начин за безрискова печалба? Има ли начин за арбитраж в тази ситуация? Както се досещаш, има. Можем да вземем заем от 200 долара. Ще запиша всичко. Можем да вземем 200 долара назаем и да ги използваме, за да купим 1000 паунда ябълки. Така купуваме 1000 паунда ябълки. Държим ги в гаража си или на някое подобно място и ги продаваме, или по-скоро сключваме фючърсен договор в качеството на продавач. Или казано по друг начин, правим къса продажба на фючърси. Подписваме фючърсен договор в качеството на продавач. На практика се договаряме да продадем 1000 паунда ябълки на 20-и октомври след една година за 300 долара. Искам да ти покажа, че при тези условия печалбата ни е гарантирана, независимо от цената на ябълките. За това се нарича арбитраж, защото ако отидеш една година напред във времето… Нека го направим. След една година със сигурност ще разполагаме с 1000 паунда ябълки. За простота нека приемем, че ябълките не се развалят. По някакъв начин съм ги замразил, няма значение. Това са ябълки, които никога не се развалят. Да кажем, че след една година разполагам с хиляда паунда ябълки. Предавам ябълките съгласно фючърсния договор, след което, разбира се, остава заемът ми. Имам заем от 200 долара, но познай какво? При изпълнението на фючърсния договор получих 300 долара. А какво дължа? Дължа 220 долара за заема си. Нека ги извадя. Дължа 220 долара, така че имам гарантирана безрискова печалба от 80 долара за една година. Не взимаме предвид парите, които е трябвало да заделя за марж, но това на практика е безплатна печалба. Ако се замислиш, при всяка цена на споразумението, надвишаваща 220 долара, ще имам безрискова печалба. Когато става дума за ценообразуване на фючърси, дори да смяташ, че ще има студена вълна и ябълките ще изчезнат от пазара, ще има недостиг на ябълки и може да смяташ, че цената им ще се покачи, винаги ще има възможност за арбитраж година по-рано, ако ръстът в цената на споразумението превишава лихвата на заема на тази сума от 200 долара. В тази ситуация лихвата е 20 долара. Ако приемем, че няма възможности за арбитраж, цената на споразумението не би трябвало да превишава 220 долара.