If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Финанси и капиталови пазари > Раздел 9

Урок 2: Форуърдни и фючърсни договори

Бекуърдейшън

Бекуърдейшън и теорията за нормален бекуърдейшън. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тук съм начертал обратна фючърсна крива на петрола. Ако кривата изглежда така, това означава, че е по-скъпо да купиш петрол днес, отколкото да се договориш да го купиш на някаква дата в бъдещето – след два, четири или осем месеца. Има няколко възможни причини за това. Най-често срещаната е наличието на недостиг по някаква причина – може да е възникнала война, която изисква голямо количество гориво за всевъзможната машинария или са се запалили петролни кладенци и петролът е бил унищожен. Кой знае? Възможно е в момента да има недостиг и хората да са склонни да платят повече. Другата причина, поради която би могло да има обратна фючърсна крива на петрола (и за която ще говорим повече в това видео), е, че се очаква цената на петрола в бъдеще да не се различава съществено от текущата. Ако излезеш и направиш анкета с всички потенциални продавачи и купувачи на петрол (което очевидно не е възможно) и ги попиташ: "Каква е очакваната цена на петрола след осем месеца?" Те могат да отговорят: "В момента има малък недостиг, но очакваме цената тогава да бъде 100 долара." Ще си кажеш: "Чакай малко, ако всички очакват цената на петрола да бъде 100 долара, защо тогава на фючърсните пазари в момента има такива, които са се съгласили да продaват петрол за 50 долара? Те са се съгласили да продават под очакваната цена." Причината за това вероятно е, че са производители на петрол, а неговата цена постоянно варира. Може населението в тази държава да разчита на приходите от петрола, за да се издържа или нещо подобно. Склонни са да продават с отстъпка спрямо тази теоретична очаквана цена, за да не са уязвими от промените в цената. Каквато и да е причината, това ще доведе до обърната фючърсна крива. Когато видят фючърсна крива, обърната по този начин, хората често използват термина "бекуърдейшън" на популярен жаргон. Ще кажат, че този фючърсен пазар е в състояние на бекуърдейшън. Искам да е ясно, че макар повечето хора да определят така обратните фючърсни криви, това не отговаря на точната академична дефиниция. Според теорията за нормално състояние на бекуърдейшън, то не отговаря единствено на обърната фючърсна крива. Според теорията на Кейнс продавачите са склонни да продават в бъдеще с отстъпка от очакваната цена, за да могат да фиксират цената и да не зависят от променливостта ѝ. Теорията на нормалното състояние на бекуърдейшън всъщност е този феномен тук. Това не може да се наблюдава на практика, защото не можеш да анкетираш всички, за да разбереш каква е действителната очаквана цена. Често те са еднакви, очакваната цена беше тук. Имаш обърната фючърсна крива. Затова казват, че тази крива или този пазар е в състояние на бекуърдейшън. Можеш да го наблюдаваш донякъде, ако следиш промяната на спот цената във времето. Виждаш, че спот цената не се променя съществено и по тази причина с течение на времето кривата на по-ниската фючърсна цена трябва да се слее с нея. Тази тук започва от 75 долара и с течение на времето трябва да се уеднакви със спот цената. Ако забележиш нарастване на фючърсната цена в посока към спот цената с приближаването на датата на доставка, това вероятно е най-добрият показател, че пазарът се намира в състояние на бекуърдейшън.