If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Финанси и капиталови пазари > Раздел 9

Урок 2: Форуърдни и фючърсни договори

Контанго

Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Контанго е от по-трудните за разбиране идеи, свързани с фючърсните пазари. Но това се дължи на използването му с малки различия в значението в зависимост от контекста – дали става дума за някой, който участва във фючърсен пазар или се обсъжда в академична среда. Нека ти дам правилната дефиниция. Тя всъщност е теоретична и не се наблюдава в реалността. Според теорията при контанго хората са склонни да платят повече за определена стока в бъдещето, отколкото е нейната очаквана цена тогава. Когато говорим за очаквана цена, става дума за нещо съвсем теоретично. Ако направиш анкета с всички участници във фючърсния пазар и ги попиташ: "Каква според теб ще е цената на среброто след 8 месеца?" и всички отговорят на въпроса ти, ще получиш тази теоретична очаквана цена. Да кажем, че тя е 33 долара. Това тук е очакваната пазарна цена на среброто, а от тази крива тук можеш да видиш, че във фючърсния договор за сребро с очаквана доставка след 8 месеца то се търгува над очакваната му цена. Това вероятно е така, защото тези, които искат сребро след 8 месеца, не искат да го купят днес и да трябва да се занимават с неговото съхранение, застраховки и мерки против кражби. Предпочитат да платят повече, за да го получат след определено време. Това е вярното академично описание на контанго според теорията. Тя гласи, че фючърсната цена за доставка на бъдеща дата ще бъде по-висока от очакваната пазарна цена, така че хората до известна степен плащат повече, за да бъде отложена доставката на среброто. На практика, когато някой спомене, че даден пазар се намира в състояние на контанго, има две възможности, които са свързани. Ако използват термина правилно, обикновено имат предвид, че кривата на фючърсната цена с времето ще се слее с тази на реалната спот цена. Това тук е фючърсната крива, която отразява цената за доставка на различните договори. Това е тяхната цена за доставка в момента, според текущата пазарна цена. Тук в лилаво имаме промяната на спот цената във времето. Виждаш, че за договора с доставка след 4 месеца днешната цена е малко под 35 долара. Но с приближаването на датата на доставка, тя трябва да се уеднакви със спот цената, защото в противен случай има възможност за лесна печалба. Цената за доставка след 8 месеца също трябва да достигне спот цената в някакъв момент. Тъй като спот цената не се е покачила съществено, наблюдаваме конвергенция под формата на спад на различните фючърсни цени. Това обикновено се има предвид под пазар в състояние на контанго – когато установиш, че цената за доставка на определен фючърсен договор се понижава във времето, докато достигне действителната спот цена. Цената при всички тези договори ще се понижава, което се наблюдава във времето, а не се вижда от самата фючърсна крива. Но по принцип при такава ситуация ще забележиш, че цената на фючърсния договор расте с увеличаването на периода за доставка, т.е. имаш нарастваща крива. При по-елементарен анализ, когато хората видят нарастваща (или нормална) крива на фючърсен договор, казват, че е в състояние на контанго, но това не е точно така – всъщност зависи от това движение във времето.