If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Финанси и капиталови пазари > Раздел 9

Урок 2: Форуърдни и фючърсни договори

Преглед на ефектите контанго и бекуърдейшън

Преглед на различните случаи на използване на термините контанго, бекуърдейшън, теория за контанго и теория за нормален бекуърдейшън. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Нека направим бърз преглед на контанго и бекуърдейшън. Те са противоположности, но се използват в различни контексти, понякога с правилното си значение, понякога с не толкова правилно, така че нека да разясня за какво става дума. Ако чуеш стоков брокер да казва, че пазар е в състояние на контанго, обикновено има предвид, че фючърсната крива върви нагоре. Технически правилно е възходящата крива да се нарича нормална фючърсна крива, но те използват контанго, защото звучи по-интересно. А ако го чуеш да казва, че даден пазар е в състояние на бекуърдейшън, всъщност има предвид обратна фючърсна крива. Говори за нещо подобно на това. Така се използва в ежедневния жаргон, но ако искаме да сме по-прецизни, ако някой говори за теорията за контанго (например в академична среда), те имат предвид идеята, че цената за бъдеща доставка е по-висока от очакваната по това време. Проблемът с това е, че е просто теория и няма начин да знаеш предварително каква всъщност е била очакваната цена, това е напълно теоретично. Аналогично, когато някой говори за теорията за бекуърдейшън, или още по-точно – ако използват термина "нормална ситуация" на бекуърдейшън, а не просто бекуърдейшън, имат предвид, че цената за бъдеща доставка е по-ниска от очакваната тогава. Продавачът е склонен да продава с отстъпка, за да може да фиксира цената отсега. Това отново е напълно теоретична идея, която трудно може да се наблюдава в реалния свят, защото на практика не знаеш каква е очакваната цена. Ако някой използва термина бекуърдейшън, обикновено има предвид обратна фючърсна крива. Ако говорят за теорията за нормален бекуърдейшън, става дума за цена за бъдеща доставка, която е под очакваната пазарна цена. Срещал съм дори термина "нормално контанго", когато става дума за теорията за контанго – когато бъдещата цена е над очакваната. Теорията за контанго е противоположна на тази за нормален бекуърдейшън. И при двете теории не знаеш каква е очакваната цена, така че не можеш да ги наблюдаваш на практика. Най-близкото до реално контанго или нормален бекуърдейшън на даден пазар, което можем да наблюдаваме, е моментна снимка в реално време. В случая на контанго – когато в момента цената за бъдеща доставка е по-висока от очакваната. С приближаването на датата за доставка тази цена трябва да се понижава, като се доближава до очакваната, така че можеш да наблюдаваш контанго с течение на времето. Това е моментна снимка. Тази цена се понижава с течение на времето. Същото важи за нормален бекуърдейшън. Единственият начин да го наблюдаваш, или поне да направиш такъв опит, е като следиш какво се случва във времето. Ако цената за доставка след осем месеца е 50 долара, но с приближаването на датата за доставка тази цена се покачва и се доближава до спот цената, Това наблюдение (че фючърсната цена се покачва с приближаването на датата за доставка) е по-добрият начин за установяване дали пазарът се намира в състояние на нормален бекуърдейшън. Надявам се, че това разясни нещата.