If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Финанси и капиталови пазари > Раздел 9

Урок 2: Форуърдни и фючърсни договори

Контанго от гледна точка на търговеца

Какво има предвид търговецът, когато казва, че пазарът е в контанго . Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Когато един стоков брокер ти каже, че пазарът е в състояние на контанго, има предвид, че цената днес е по-ниска от бъдещата. Ако говорим за настоящия момент, по-изгодно е да закупиш стоката на спот пазара. По-изгодно е да купуваш на спот цена, вместо да се договаряш за бъдеща дата с помощта на фючърсен или форуърден договор. Цената нараства с времето. Става по-скъпо. Да кажем, че тази стока е злато. Ще измисля някакви цени на златото, за да е по-просто. Това не са текущите цени на златото. Да кажем, че днес можеш да отидеш на спот пазара и да си купиш злато на цена от 1500 долара за унция. Но ако не искаш да купиш златото днес, а вместо това искаш да подпишеш фючърсен договор за закупуване на злато година по-късно… Да кажем, че това е година по-късно. Нека запиша това. Това е спот пазарът. Вместо да купуваш от спот пазара на цена от 1500 долара за унция, може да се договориш за след една година при цена от 1600 долара за унция. За един брокер това означава, че пазарът е в състояние на контанго. Искам да подчертая, че това не е толкова странно. Ако се замислиш, имаш два варианта. Ако искаш да инвестираш в злато, то предполага дълготрайна инвестиция. Няма да го изядеш. Няма да го използваш, за да си заредиш колата или нещо подобно. Златото ще задържиш поне година, но е възможно да го запазиш и за много, много години. Има два начина да направиш тази инвестиция. Можеш да вземеш своите 1500 долара и да купиш златото днес, но ако направиш това, ще загубиш печалбата от алтернативните инвестиционни възможности, в които можеш да ги вложиш. Имаш пропуснати ползи от алтернативни инвестиционни възможности. Освен това трябва да съхраняваш златото някъде. В този случай трябва да намериш изключително сигурно място и вероятно да го застраховаш, за да предотвратиш кражби и т.н. Имаш разходи по съхранението. По принцип можеш да избегнеш всички тези разходи с подписването на фючърсен договор. Вместо да го купиш за 1500 долара на спот пазара сега, можеш да подпишеш договор, с който си гарантираш покупката на златото година по-късно за 1600 долара. Тогава можеш да вземеш своите 1500 долара и да получиш лихви за тях, като освен това ще спестиш от разходите за съхранение на златото. Особено за стоки като златото и ценните метали по принцип, които не са консумативи, за неща, които не се изразходват на момента, не е необичайно пазарът да се намира в състояние на контанго. Но е възможно да се наблюдава сериозно контанго за консумативи. В момента петролът може да се търгува на цена от 50 долара за варел (отново си измислям числа), но цената при фючърсите да е 150 долара. Тук вероятно не се взима предвид само цената за съхранение и пропуснатите ползи, но и излишъкът от петрол спрямо потреблението в настоящия момент. Може да има пренасищане на пазара и хората се опитват да се отърват от него или пък се очаква недостиг в бъдеще. И двете са възможни, но е изключително необичайно да имаш толкова сериозно състояние на контанго. Очаквано е да имаш малки разлики, като се вземат предвид разходите, но не и нещо подобно. При такава ситуация обикновено можеш да спечелиш от арбитраж, стига да има къде да съхраняваш петрола или да имаш такъв за продан.