If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Финанси и капиталови пазари > Раздел 9

Урок 2: Форуърдни и фючърсни договори

Криви на фючърсите и форуърдите

Нормални и обърнати фючърсни криви . Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да видим дали можем да разберем някои неща за фючърсните криви. Начертал съм две такива тук и те показват различните договорени цени за различните дати на доставка от фючърсите. Да кажем, че оранжевата крива е ето такава. Тя показва, че ако искаме да купим или продадем ябълки с днешна дата на доставка, пазарната цена ще е 10 цента за паунд. Това не е никакъв фючърсен договор. Това се нарича "спот цена" и на практика е пазарната цена на тази стока или застраховка в момента. Ние просто използваме примера с ябълките. Това ни показва, че в нулевия момент можеш да купуваш или продаваш ябълки на текущата пазарна цена от 10 цента. Да преминем един месец напред, който съм отбелязал с 1 на тази ос. Това не означава, че пазарната цена ще се покачи след един месец. Това показва каква договорена цена ще получа за фючърсния си договор, ако отида до фючърсната борса, за да продам или закупя ябълки месец по-късно. Въз основа на фючърсната крива изглежда, че ще получим цена от 12 цента. Ще повторя това, което казах току-що. Това не означава, че след един месец пазарната цена или спот цената ще се покачи. Спот цената е само в момента 0. Кривата показва, че според пазара, ако искаш фючърсен договор за доставка след един месец, цената на доставката ще бъде 12 цента. Ако искаш доставка след два месеца, цената на доставката ще бъде около 15 цента. Ако искаш доставка след 8 месеца, цената ще бъде приблизително 20 цента. Ако искаш да покажеш движение… Да кажем, че изведнъж всички се запалват по ябълките. Може да има нова диета, според която те ти помагат да отслабнеш. Вероятно ще видиш, че цялата крива ще се измести нагоре. Цялата крива ще се измести нагоре независимо от датата на доставка, защото ябълки ще се търсят по цялото продължение на фючърсната крива. Тази, която съм маркирал. Начертал съм две фючърсни криви – една оранжева, която се качва нагоре, и една синя, която слиза надолу. Ще се концентрирам върху втората в следващото видео, но растящата крива е нормална крива и всъщност се нарича така. Нормална е, защото е очакваната крива за повечето стоки. Можеш да си представиш защо. Ако не се качваше нагоре, нямаше да има причина да държиш каквото и да е. Особено ако пада надолу. Ще си кажеш: "Ако за бъдещите дати на доставка, цената пада все по-ниско, защо просто да не продавам сега?" Това ще окаже негативен натиск върху текущата спот цена и разбира се, можеш да изредиш аргументите за арбитража от предишните видеа, според които на теория не би трябвало да има намаляваща фючърсна крива. В следващото видео ще поговорим малко за възможността да срещнеш намаляваща фючърсна крива, при която цената за доставката всъщност е по-ниска за месеците, които са по-далеч в бъдещето. И за да те запозная с терминологията – тази крива тук се нарича обърната крива. В следващото видео ще поговоря за това кога може да я срещнеш.