Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Курс: Финанси и капиталови пазари > Раздел 9

Урок 2: Форуърдни и фючърсни договори

Фючърсни криви II

Фючърси криви II. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Искам да използвам това видео, за да ти дам по-добра представа за фючърсните криви и в частност – да разбереш, че те показват моментна снимка на цените за доставка на различни бъдещи дати. Знам, че това звучи объркващо. На тази фючърсна крива тук, когато имаш дата за доставка след 0 месеца, това на практика е днешната пазарна цена. Това е реалната пазарна цена за тази стока. В този пример стоката е сребро. Ако отидеш и си купиш сребро днес, ще ти излезе приблизително 32 долара за унция. Ще ти струва 32 долара за унция. Тази единица тук означава един месец в бъдещето, не става дума за цената. Не става дума за спот цената на среброто след месец. Става дума за днешната пазарна цена при договор за покупка или продажба след един месец. Това е текущата фючърсна цена за доставка след един месец. Искам да подчертая това. Тази крива не ти показва как ще се движи спот цената на среброто през следващите осем месеца. Показва ти, че ако искаш да търгуваш със сребро в момента, то ще струва 32 долара за унция. Ако днес се договориш да търгуваш със сребро след един месец, ще купиш или продадеш на цена от приблизително 33 долара за унция. Ако днес се договориш да купиш или продадеш сребро след четири месеца, цената ще е 35 долара за унция. Не искам да се повтарям, но ако днес се договориш да купиш или продадеш сребро след осем месеца и се договориш предварително за цената, тя ще бъде около 36 долара за унция. Това действително е моментна снимка. Ако например утре възникне голям недостиг на сребро или открият ново приложение на среброто, което може да промени света, цялата тази крива вероятно ще се отмести нагоре. Цялата крива ще се отмести нагоре по този начин. Среброто ще поскъпне, независимо кога точно търгуваш с него. Искам да подчертая, че това е просто моментна снимка. И за да го разбереш по-добре, тук съм начертал движението на цените във времето за различни периоди. В лилаво тук е спот цената. Това тук е текущата спот цена и как тя се променя във времето. Това се доближава до традиционна графика от стоковата борса. Тя просто ни показва, че цената започва от 32 долара, след което се покачва малко, а след това леко спада. Движи се нагоре-надолу, варира така в следващите осем месеца. Това е действителното движение на спот цената във времето, която варира, а това е моментна снимка на цената за бъдещи доставки. Нека вземем този зелен договор тук. В деня на подписването на зеления договор, ако се договориш да търгуваш със сребро след четири месеца, цената на транзакцията ще е около 34 долара. С този договор за след четири месеца ти се намираш тук. Но с течение на времето датата на доставка се приближава. Ако отидеш един месец напред в бъдещето, договорът ти ще е само за след три месеца. След още месец договорът ти ще е само за след два месеца. Ако отидеш четири месеца напред във времето, договорът на практика ще е за спот цената, защото се договаряш да търгуваш в момента. Това ще се случи след четири месеца, но ти се договаряш за текущия момент, в който цената отговаря на спот цената. Имаш конвергенция с кривата на спот цената. Същото важи за договора за след осем месеца – кривата му ще се пресече с тази на спот цената след осем месеца.