If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Финанси и капиталови пазари

Курс: Финанси и капиталови пазари > Раздел 9

Урок 2: Форуърдни и фючърсни договори

Справедлива цена на фючърсни договори на предварителния пазар

Какво представлява справедливата цена на фючърсни договори и как търговците я използват като индикатор за посоката на борсовите цени при отваряне на пазара. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Справедливата стойност на един фючърсен договор е цената, при която за купувача няма значение дали купува стоката на борсата или чрез фючърсен договор. Аналогично за продавача няма да има значение дали ще я продаде на действителната борса, чрез къса продажба или в качеството му на продавач във фючърсен договор. Справедливата стойност се отнася за водещия месец или за следващия изтичащ фючърсен договор. Да помислим при какви условия ще бъде без значение дали купуваш нещо сега за, да речем, 100 долара или се договаряш да го купиш следващия месец за 102 долара. Ако просто искат да задържат тази стока за месец, два или три, могат да платят 100 долара сега или да вложат тези пари в сметка на финансовия пазар. Така ще получат някаква печалба през следващите няколко седмици, а след това ще купят фючърсния договор. Ситуацията ще бъде неутрална, ако държат тези 100 долара във финансова сметка, докато настъпи датата на фючърсния договор и получат 2 долара печалба от това. Мога да дам 100 долара днес или да ги вложа във финансова сметка и да получа 2 долара печалба. За момента няма да взимам предвид дивидентите. Ако има дивиденти, очевидно ще си склонен да платиш по-малко, отколкото за опцията без дивиденти. Ако приемем, че няма дивиденти, ще си склонен да платиш 102 долара за това. Ако цената на фючърсния договор беше само 101 долара, ще си кажеш, че при тази цена е по-изгодно да си вложиш парите във финансова сметка и да получиш печалба от 2 долара, след което да купиш стоката за 101 долара. На практика ще спечеля един долар, ако направя това. Ако цената беше 103 долара, ще си кажеш, че ако искаш да имаш стоката след месец или два, е по-изгодно да я купиш още сега. Ситуацията е аналогична, ако цената е 103 долара и продавам тази стока, вместо да я продам днес за 100 долара (да кажем, че в момента наистина ми трябват тези пари), по-добре да взема 100 долара назаем. Вероятно ще платя 2 долара лихва, но месец по-късно ще я продам за 103 долара. Справедливата стойност е цената, при която за продавача и купувача е без значение дали ползват фючърсен договор или не. Ще навляза в малко повече детайли в следващото видео, но тя служи основно като индикатор за поведението на пазара след отварянето му, защото фючърсните пазари са отворени много по-дълго от традиционните, понякога работят денонощно. Можеш да си представиш, че ако фючърсният договор се търгува на цена под справедливата си стойност, единствената причина за това е, че много хора всъщност очакват цената на стоковия пазар да падне, щом той бъде отворен.