If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Финанси и капиталови пазари > Раздел 9

Урок 2: Форуърдни и фючърсни договори

Въведение във фючърсите

Фючърси Въведение. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

След като фермерът и веригата за пайове сключат този форуърден договор, ще започнат да си задават някои въпроси. Основният е: Какво ще се случи, ако другата страна не изпълни своята част от договора? Това се нарича риск от контрагента, който за фермера е веригата за пайове. А контрагентът за веригата е фермерът. Това е рискът, че другата страна няма да спази своите задължения по договора. Другото, което започва да притеснява двете страни, е възможността в бъдеще да размислят за изпълнението на форуърдния договор, който са подписали. Дали е възможно да продадат задължението си на някой друг? Има ли начин да се продаде договорът? Има и друг проблем – дори да можеш да продадеш договора, как ще знаеш дали този, на когото го прехвърляш, е съгласен със заложените един милион паунда и 200 000 долара. Може да искат сделка за по-малко количество, може да искат само 1000 паунда или ябълки на стойност 100 000 долара. И местният експерт излиза с идеята да стандартизират тези форуърдни договори. Защо просто не създам един куп договори за хората, които искат да се включат в тях, но ще ги стандартизирам. И ще ги направя за 1000 паунда ябълки вместо за един милион, за да има възможност за мащабиране. Задавам 1000 паунда ябълки за доставка на, да речем, 15 ноември. Всеки един от тези договори съдържа това – 1000 паунда ябълки с доставка на 15.11. Той също така е най-богатият в града. Вече ръководи стокова борса. И за да намали притесненията за риска от контрагента, казва, че ще гарантира всеки един от тези договори. Той на практика поема целия риск от контрагента, за да могат хората да търгуват по-спокойно. Сега тези две страни няма нужда да подписват договор помежду си. Няма нужда да подписват този индивидуален форуърден договор. Това са стандартизирани договори които се обменят на борсата в момента., Така по-малките фермери… Нека използвам различен цвят за това. Имаш фермер А и фермер В. Те могат да търгуват с, да кажем, клиент С и клиент D. Те може да са се съгласили на фиксирана цена, но продажбите могат да са по-гранулярни (по-малки, но повече на брой). Ако някой иска да спре да изпълнява договора си, може да го продаде на някой друг на борсата. Тези по-стандартизирани форуърдни договори на практика са същите. Просто са стандартизирани. Те представляват съгласие за транзакция на някоя бъдеща дата на определено количество дадена стока срещу определена сума. Може да е застраховка. Може да са ябълки. Тези стандартизирани форуърдни договори се наричат фючърси. Те са стандартизирани и се обменят на борсата.