If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Финанси и капиталови пазари > Раздел 9

Урок 2: Форуърдни и фючърсни договори

Тълкуване на справедливата цена на фючърсите на предварителния пазар

Как може да се тълкува пазарната цена на фючърсни договори по отношение на справедливата цена на предварителния пазар. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В първото видео за справедливата стойност на фючърсите научихме, че това е цената, при която би било без значение за един инвеститор дали ще купува от стоковия пазар или ще сключи фючърсен договор за следващия месец. В това видео искам да поговоря за това как да се интерпретира справедливата стойност, най-вече спрямо фючърсната цена. Да кажем, че се събуждаш една сутрин, стоковата борса все още не е отворена, и виждаш извадка за акции ABCD. Справедливата стойност при затварянето на борсата е 102 долара, но на фючърсния пазар, на който се търгува и след затварянето на нормалния пазар и често работи денонощно, макар справедливата стойност при затварянето на стоковата борса да е била 102 долара, цената за търгуване на фючърс за водещия месец в момента е 101 долара. Как тази информация би могла да се използва или как да я интерпретираме? На фючърсния пазар фючърсните договори се търгуват, купуват се и се продават на цена под справедливата стойност, базирана на цената при затварянето на борсата вчера. Това означава, че пазарът вече не счита тази цена за реална. Те смятат, че реалната цена на стоката е тази, която би била в неутрално положение спрямо този фючърсен договор. Не знам каква е тя. Трябва да я получим от стойността за безрискова печалба, но това косвено показва, че реалната цена на стоката не е 100 долара. Ако фючърсната цена беше 102 долара, цената на стоката щеше да е 100 долара. Ако фючърсната цена е 101 долара, това означава, че вероятно стоката струва по-малко. Ако направим изчисленията, ще излезе, че вероятно е 99 долара. Можеш да реагираш по следния начин, макар да е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Това означава, че поне в най-ранните етапи след отварянето на пазара цената на стоката ще падне. Сигурно е много впечатляващо първоначално. Това е някакъв вид индикатор за бъдещето, при това доста надежден. Когато забележиш, че действителната цена на фючърса е под справедливата стойност, много вероятно е цената на стоката да падне при отварянето на борсата. За съжаление има изключително много брокери, които правят транзакции с голяма честота и сложност и които са настроили компютрите си да следят за подобен вид несъответствия. Те са оптимизирали скоростта на техния интернет, така че ще реагират изключително бързо и ще свършат работа за части от секундата. Така че е много, много невероятно средностатистически инвеститор или дори сравнително напреднал да успее да се възползва от подобен вид очакван арбитраж на базата на информацията за потенциален спад в цената. Да кажем, че се случи обратното. Справедливата стойност на фючърсния договор за водещия месец е 102 долара, което предполага цена на стоката от 100 долара. Да кажем, че макар справедливата стойност да е 102 долара, фючърсите се търгуват на 105. При тази ситуация фючърсният пазар счита, че по някаква причина стоката е повишила стойността си след затварянето на стоковата борса. Това предполага цена на стоката от… Не знам каква би могла да бъде. Няма да правя точните изчисления, но вероятно цената ще бъде 103 или 104 долара. Ако забележиш, че фючърсната цена е над предпазарната справедлива стойност, това означава, че цената на стоката вероятно ще се покачи. От това също ще е много трудно да се възползваш, защото ще видиш, че промяната ще настъпи изключително бързо.