If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Финанси и капиталови пазари

Курс: Финанси и капиталови пазари > Раздел 9

Урок 2: Форуърдни и фючърсни договори

Долна граница на цената на форуърдни договори

Долна граница на цената на форуърдни договори. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В последното видео определихме разумната горна граница за цената на златото при едногодишно форуърдно споразумение. Установихме, че тя е 1150 долара, което всъщност е спот цената плюс лихвата за заем от 1000 долара и цената за съхранение на златото. В това видео искам да намеря разумната долна граница на цената. Нека си представим свят, в който цената на форуърдното споразумение не е 1150 долара, а 1050 долара. Все още е по-висока от спот цената. Да помислим от гледната точка на някой, който иска да притежава злато след година. Да кажем, че ти си този човек и в момента разполагаш с 1000 долара, които искаш да обмениш за злато. Искаш да запазиш златото дългосрочно. Имаш 2 опции. Можеш да купиш златото сега – с твоите 1000 долара можеш да купиш една унция. Година по-късно ще разполагаш с тази една унция злато плюс задълженията по съхранението ѝ – за съхранението в банков сейф и застраховката на златото. Ще разполагаш със стойността на 1 унция злато минус 50 долара. Това трябва да платиш. Другата опция е вместо да вложиш своите 1000 долара в злато веднага, да ги вложиш в безрискови облигации и в същото време да сключиш едногодишно форуърдно споразумение в качеството на купувач. В този едногодишен форуърден договор се договаряш да купиш злато на цена от 1050 долара. След една година твоите 1000 долара в безрискови облигации ще са ти донесли печалба от 5 процента. Ще разполагаш с 1050 долара, което включва печалбата от облигациите ти. Можеш да използваш тази сума, за да закупиш златото на договорената цена във форуърдния договор. Така купуваш златото. И в двата случая след една година ще разполагаш с унция злато срещу своите 1000 долара. В този случай ще разполагаш с унция злато, без да се налага да плащаш за съхранението му. В този случай ще разполагаш с унция злато, но е трябвало да платиш за съхранението му. Очевидно всеки рационален човек, който купува това злато като дългосрочна инвестиция, ще предпочете тази ситуация, защото спестява 50 долара за година. Ако това се случи, всеки ще иска да е купувач тук при цена от 1050 долара. Това тук е цената от последния пример. Всеки ще иска да бъде на мястото на купувача във фючърсния или форуърден договор. Това ще повиши тази цена тук, тъй като ще имаш по-малко купувачи за спот договорите. Това ще понижи тази цена тук. По принцип тази цена изглежда твърде ниска. Цената, при която ситуацията би била неутрална, е с 50 долара по-висока. Тогава всичко става напълно еднакво. Рационална долна граница при тези условия е цена от 1100 долара. Като препратка към последното видео – рационална горна граница би била спот цената плюс цената за съхранение и лихвите по заема. Рационална долна граница би била спот цената плюс безрисковата печалба и цената за съхранение. Единствената разлика между горната и долната граница са тези два процента. Ако те бяха еднакви, рационалната цена щеше да бъде една и съща. Ако и двата бяха 10 процента, рационалната цена щеше да бъде 1050 долара, а ако и двата бяха 5 процента, долната и горната граница щяха да бъдат 1100 долара.