If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Финанси и капиталови пазари > Раздел 9

Урок 2: Форуърдни и фючърсни договори

Причини за обмяна на фючърси

Как борсата може да се възползва от търговията с фючърси и как може да използва марж, за да смекчи риска си ? Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Вероятно се чудиш защо един борсов посредник би искал да поеме рисковете на двете страни в една сделка със стандартизирани фючърсни контракти. Първата причина е, че той по същество очаква големи печалби от това. Той казва на хората, които в бъдеще биха купили ябълки: "Хей, можете да сключите фючърсен контракт с уговорена цена от 22 цента на паунд." Това е тяхната страна от договорката – цена от 22 цента за паунд. На хората, които ще доставят ябълките, брокерът казва: "Ще ми доставите ябълките на цена 20 цента на паунд." По същество, когато се достигне до сетълмент, той ще има 2 цента на паунд печалба. Ще го обясня още веднъж. Ако брокерът плаща само 20 цента на паунд за ябълките, а получава от купувачите 22 цента на паунд ябълки – може би трябва да направя стрелката насам, защото парите се движат в тази посока – ако тези хора плащат 22 цента за паунд ябълки, а посредникът плаща само 20 цента на фермерите, той ще има 2 цента печалба за всеки паунд. Ако един фючърсен контракт е за 1000 паунда ябълки, това са 20 долара печалба от всеки такъв контракт. А той търгува денонощно с различни фермери и купувачи, и даже и с някои спекуланти, които биха се занимавали с това. Ако той може да запази тази разлика от 2 цента, той ще печели по 20 долара всеки път, когато тези фючърсни контракти си сменят собственика. Другият начин, по който той може да се защити от загуба, е като накара всяка от страните да задели определена сума в случай, че цената на фючърсния контракт се измени в техен ущърб. Тези пари, които те заделят, се наричат маржин – ще разгледаме по-подробно какво е това в бъдещо видео – но по същество това е сумата, най-голямата промяна, която борсовият посредник очаква в цената на фючърсния контракт за даден ден. Така че той си осигурява буфер. Той може да използва този маржин като един вид гаранция, така че в деня на сетълмента и двете страни ще могат да изпълнят задълженията си, така да се каже. В следващото видео ще разгледаме по-подробно какво точно представляват тези маржини.