If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Финанси и капиталови пазари > Раздел 9

Урок 2: Форуърдни и фючърсни договори

Горна граница на цената на форуърдни договори

Горна граница на цената на форуърдни договори. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да видим дали има начин за безрискова печалба. Нека ти кажа от самото начало, че обикновено няма много начини за безрискова печалба в реалността. Това е много теоретично. Ако спот цената за златото е 1000 долара… Спот цена означава буквално пазарната цена. Ако купиш или продадеш злато днес и то бъде прехвърлено веднага, цената на златото ще бъде 1000 долара за унция. Да кажем, че при форуърден договор за доставка след една година цената е 1200 долара за унция. Ако искаш да закупиш злато след една година, можеш от сега да се договориш да го купиш за 1200 долара. Ако искаш да продадеш злато след една година, можеш отсега да се договориш да го продадеш за 1200 долара, като сключиш форуърден или фючърсен договор. Останалите детайли са следните: лихвата за паричен заем е 10 процента, а съхранението на златото струва 50 долара на унция за година. Цената за съхранение означава, че ако имам една унция злато и искам да се отнеса отговорно, ще го запазя в сейф в банка и ще го застраховам против кражба или загуба. Това ще ми струва 50 долара на унция за година. Това имаме предвид под цена за съхранение. Да кажем, че също така можеш да инвестираш без риск в подобен пазар с печалба от 5 процента за година (измислям си тези числа). Как можеш да изкараш пари? Приемаме, че в началото нямаш нищо. Можеш да вземеш заем от 1000 долара и да използваш тези 1000 долара, за да си купиш унция злато от спот пазара. Записвам: Купуваш една унция злато. След което да се договориш да го продадеш в някакъв момент в бъдещето. Записвам: съгласяваш се да го продадеш в бъдещето, Сключваш форуърден договор. Да запиша тук: Сключваш форуърден договор в качеството на продавач. На спот пазара си купувачът, а на форуърдния пазар след една година се договаряш да бъдеш продавачът. Да видим какво ще излезе. Ще имаш някакви разходи през тази година. Ще трябва да платиш лихва върху тези 1000 долара. Тя е 10 процента, така че трябва да платиш 100 долара. Трябва да платиш цената за съхранение, която е 50 долара за унция. Това прави 50 долара за съхранение. След една година ще продадеш златото за 1200 долара. Знаеш, че можеш да го продадеш на тази цена, защото сключи форуърден договор. Тогава ще можеш да изплатиш заема от 1000 долара плюс лихвите от 100 долара. Да кажем, че в края на годината трябва да платиш и цената за съхранение на банката. Плюс 50 долара за съхранение. Колко спечелихме? Получихме 1200 долара, а трябва да върнем 1150. 1200 минус 1000, минус 100, минус 50, дава печалба от 50 долара. Но тук трябва да обърнем внимание, че в реалността подобни неща не съществуват. Ако съществуваха, хората щяха да го правят постоянно. Така тази цена ще се повиши, защото всеки ще иска да купува на спот цена, а тази ще падне, защото всеки ще иска да продава на фючърсния пазар. Всеки ще иска да продава тук. Така подходящата цена, базирана на тези числа тук, не трябва да бъде по-висока от 1150 долара. Правилната пазарна цена тук, ако не искаме безрискова печалба (или тази, която на практика ще се получи в следствие на арбитраж), ще бъде 1150 долара. Това на практика е спот цената плюс разходите по кредита при тази спот цена плюс цената за съхранение. Това е рационалната цена за фючърсния договор или за форуърдното споразумение.