If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Процентен суап 2

Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В последното видео компания А взе заем от 1 милион долара с променлива лихва от Кредитодател 1, а компания В взе същата сума с фиксирана лихва от Кредитодател 2. След това сключиха суап споразумение, с което компания А плаща фиксирана лихва от 7 процента върху условната стойност от 1 милион за всеки отчетен период. "Условна стойност" означава, че милионът не сменя притежателя си, а само лихвите. Компания В плаща лихва по ЛИБОР плюс 1 процент от условната стойност на А за всеки отчетен период, т.е. плаща променлива лихва върху условната стойност. В това видео ще разгледам числените механизми, за да демонстрирам, че сега на практика компания А има кредит с фиксирана лихва, а компания В – кредит с променлива лихва. На практика си размениха типа лихва на кредитите. Да разгледаме какво се случва с компания А през период 1. Преди през период 1 тя трябваше да заплати 70 000 долара лихви на кредитодателя си, но сега трябва да направи още нещо. Със сигурност трябва да продължава да прави това, този заем все още е валиден. Но сега трябва да плати и 7 процента фиксирана лихва на компания В върху условната стойност от 1 милион, което прави 70 000 долара. В замяна ще получи от компания В лихва по ЛИБОР плюс 1 процент. Приемаме, че ЛИБОР е 5 процента за период 1: 5 плюс 1 прави 6 процента от номиналния 1 милион долара, което са 60 000 долара. Компания А плаща два пъти по 70 хиляди, но след това получава обратно 60, така че нетната сума на плащанията ѝ е 80 000 долара. Сега да разгледаме какво се случва през период 2, когато ЛИБОР се променя на 4 процента. А ще трябва да плати 4 плюс 2 – 6 процента върху заема си, което са 60 000 долара, на кредитодателя си. На компания В все така трябва да плати 70 000 долара. В замяна ще получи от компания В лихва по ЛИБОР от 4 процента плюс 1: 4 плюс 1 прави 5, така че ще получи 50 000 долара от компания В за този период. Общата сума, която трябва да плати е 60 плюс 70 – 130 000 долара, след което получава обратно 50 000 от суап споразумението. Т.е. плаща 80 000 долара. Забележи, че сумата остава същата през периодите. Насърчавам те да опиташ да с различни лихви по ЛИБОР, за да видиш, че сумата, която плаща А не се променя. Сега тя плаща фиксирана лихва. С компания В ще се случи обратното. Преди плащаше 80 000 долара за всеки отчетен период, но сега ще е малко по-различно. Все още плаща 80 000 долара, можем да запишем това за всеки период, както и че за всеки отчетен период ще получава 7 процента от компания А. Ще получи 70 000 долара, но ще плаща лихва по ЛИБОР плюс 1 процент. За период 1 това прави 60 000 долара, а за период 2 – 50 000. Плащаш 80, получаваш 70, така че реално плащаш 10 и към тях прибавяме 60. Така нетната стойност, която трябва да платиш за отчетен период 1, става 70 000. През период 2 трябва да платиш 60 000. Така сега компания А плаща фиксирана лихва от 8 процента за всеки отчетен период, а компания В на практика ще плаща променлива лихва.